Boekgegevens
Titel: Leerboek der algemeene geschiedenis voor eenigszins gevorderden
Auteur: Kollewijn, A.M.
Uitgave: Amersfoort: A.M. Slothouwer, 1886
5e dr
Opmerking: I: De Oudheid. II: Middeleeuwen en Nieuwe Tijd
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5487
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201029
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der algemeene geschiedenis voor eenigszins gevorderden
Vorige scan Volgende scanScanned page
203
mede zy zich lieten martelen, wekte velen op, zich by
hen aan te sluiten, en steeds vermeerderde hun aantal.
Tydens een opstand, die tegen Nero was uitgebroken,
liet hy zich door een zyner vrygelatenen dooden. Of-
schoon de senaat het recht had over den troon te be-
schikken, geschiedde dit voortaan feitelyk door de legers.
Nero's opvolgers behielden den geslachtsnaam Caesar als
titel. Nadat drie veldheeren achtereenvolgens voor kor-
ten tyd door de soldaten tot keizers aangesteld, maar
ook weer vermoord waren, werd T. Flavius Vespasia-
nus door de troepen, met welke hy de Joden beoor-
loogde, tot keizer uitgeroepen. Hij liet het beleid van
den oorlog aan zijn zoon Titus over, die Jeruzalem
na een vreeselijk beleg innam en verwoestte (70). Elf
duizend Joden stierven vi-ywillig of gedwongen den
hongerdood; de gansche verdediging hunner vrijheid
had hun een millioen menschen gekost. Van de over-
blijvenden werden velen geboeid naar de Egyptische
steengroeven gevoerd, anderen tot den verachtelyken
gladiatorendienst gedwongen; de jongelingschap bene-
den de 17 jaren tot slavernij gedoemd. Onder de ge-
vangenen, die bij de zegepraal den triomfwagen des
overwinnaars volgden, bevond zich de Joodsche ge-
schiedschryver Flavius Josephus.
Met Vespasianus (70—79) begon eene ry van betere
keizers. Hij schafte de rechtbanken voor majesteits-
schennis af, schonk aan de bewoners der provinciën
ook het recht senator en ridder te worden, begunstigde
kunsten en wetenschappen, en stichtte te Rome het
groote amphitheater, welks verbazende ruïnen onder den
naam van Colisüum bekend zyn. Maar terwijl de Ro-
meinen zich verheugden, dat er een einde was geko-
men aan de gruwelen door de vorige keizers bedreven,
liet hij door zijn veldheer Agricula, den schoonvader
van den geschiedschryver Tacïtus, Brittannië tot aan de