Boekgegevens
Titel: Leerboek der algemeene geschiedenis voor eenigszins gevorderden
Auteur: Kollewijn, A.M.
Uitgave: Amersfoort: A.M. Slothouwer, 1886
5e dr
Opmerking: I: De Oudheid. II: Middeleeuwen en Nieuwe Tijd
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5487
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201029
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der algemeene geschiedenis voor eenigszins gevorderden
Vorige scan Volgende scanScanned page
202
nog drie keizers lüi; het huis van Augustus: de razende
woesteling Caligula, de onbeduidende Claudius, onder
wiens regeering de haven van Ostia verbeterd, en eene
poging gedaan werd om het meer Fucïnus, door middel
van een kanaal, waaraan 30,000 menschen elf jaren
lang werkten, droog te maken '), — en eindelijk d
wreede Nero (54—68). Na den kruisdood van Jezus
hadden zijne volgelingen kleine gemeenten gesticht, wier
leden op den Zondag godsdienstige byeenkomsten hiel-
den, waarop door een der oudsten of door iemand, die
er zich toe aangedrongen gevoelde, een toespraak wei-d
gehouden. Ook hielden zij liefdemalen, waar rijken, die
voor spys en drank zorgden, met armen aanzaten, en
welke besloten werden met het breken van het brood
en het rondgaan van den beker ter gedachtenis aan
1 hun Heer. Later werd het noodig geacht deze plech-
tigheid bij de openbare godsdienstoefeningen te doen
plaats hebben. Het handhaven der orde en de bevor-
dering van het godsdienstig leven was opgedragen aan
opzieners (bisschoppen) of ouderlingen (priesters), die
evenals de ai-mverzorgers (diakenen) door de gemeente-
leden gekozen werden. De liefdadigheid, de streng
zedelijke levenswijze der Christenen, die zoo scherp
afstak bij de heerschende zedeloosheid, bewoog menig
edeldenkend Jood en heiden zich bij hen aan te slui-
ten. Daarentegen haalden zij zich den haat der groote
menigte op den hals, omdat zij zich in 't gezellig ver-
keer streng van de heidenen afzonderden en openlijk
hun afkeer van den heidenschen godsdienst aan den dag
legden. Nero liet de Christenen op de valsche aanklacht,
dat zij Eome in brand gestoken hadden, met zwaard,
brandstapel en kruis vervolgen, doch de moed, waar-
') Dit werk, dat toen is blijven steken, heeft Victor Emanuel,
de eerste koning van Italië, laten voltooien.