Boekgegevens
Titel: Leerboek der algemeene geschiedenis voor eenigszins gevorderden
Auteur: Kollewijn, A.M.
Uitgave: Amersfoort: A.M. Slothouwer, 1886
5e dr
Opmerking: I: De Oudheid. II: Middeleeuwen en Nieuwe Tijd
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5487
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201029
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der algemeene geschiedenis voor eenigszins gevorderden
Vorige scan Volgende scanScanned page
201
dige opstand in Dalmatië cn Pannonië Tiberius tot den
terugtociit dwong. Weldra werden er nieuwe pogingen
in het werk gesteld, om de Germanen te onderwerpen.
Overmoedig en onbezonnen liet Quinctilius Varus zich
verschalken om met 3 legioenen tot in het Teutoburger
woud door te dringen, waar hij door den stoutmoedigen
Cherusker Anninius (Herman) omsingeld en vernietigd
werd (1) n. C.). Augustus stierf in 't jaar 14 n. C. en
werd opgevolgd door zijn stiefzoon Tiberius. In het-
zelfde jaar deed Germanicus, de dappere zoon van
Drusus, zoogenaamd om de eer der Romeinsche wa-
penen te herstellen, een nieuwen inval in het land der
Katten (Hessen), verwoestte het, en voerde Thusnelda,
de vrouw van Herman, in gevangenschap mede. Deze
vuurde de Germanen tot een nieuwen opstand aan.
Tweemaal werden zij door Germanicus verslagen en
met behulp der Batavieren van de zeezijde bedreigd,
doch de heerschappij der Romeinen hield op den rechter
Rijnoever geen stand.
De langzamerhand wantrouwend en menschenverach-
tend geworden keizer Tiberius, die voor de handha-
ving der orde de verkiezingen van de comitiën op den
senaat overbracht, en, waar zijn eigen belang er niet
in betrokken was, vooral in de wingewesten, voor de
gerechtigheid zorgde, vestigde voor goed de solda-
tenheerschappij, doorzyne lijfwacht (praetorianen) aena
vaste legerplaats voor ééne der poorten van Rome te
geven. De wetten, die eens waren uitgevaaräigd om
het volk tegen de heerschzucht van enkelen te be-
schermen, werden door de instelling der rechtbanken
voor majesteitsschennis zoodanig gewijzigd, dat zij nu
den alleenhecrscher togen de grooten beschermden, ter-
wijl zich een leger vormde van delatóren (verklikkers),
die ruim werden bezoldigd, waardoor de goede trouw
onder het volk sterk afnam. Na zijn dood (37) volgden