Boekgegevens
Titel: Leerboek der algemeene geschiedenis voor eenigszins gevorderden
Auteur: Kollewijn, A.M.
Uitgave: Amersfoort: A.M. Slothouwer, 1886
5e dr
Opmerking: I: De Oudheid. II: Middeleeuwen en Nieuwe Tijd
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5487
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201029
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der algemeene geschiedenis voor eenigszins gevorderden
Vorige scan Volgende scanScanned page
■p
193
aangewend om zijne soldaten, door wier steun zijne
macht verzekerd was, rijkelijk te beloonen, en aan het
plebs giften in geld, spijziging aan 22,000 tafels en de
prachtigste spelen te geven. Daarentegen vei-minderde
hij, door het stichten van nieuwe koloniën, het plebs
met 80,000 personen; schonk aan de bewoners van
Boven-Italië het burgerrecht; voerde, daar het gebrui-
kelijke maanjaar door slordigheid of kuiperij van den
pontifex maximus, die voor de regeling der tijdrekening
moest zorgen, drie maanden op het zonnejaar vooruit
was geraakt, den door den Alexandrijnschen sterren-
kundige Sosigënes verbeterden kalender van 3G5% dag
in, en verfraaide liome.
Hoe groot het zedenbederf in Rome ook was, toch
bevond er zich nog een kei-n van edele mannen, in
wie de oud-republikeinsche deugd der zelfopoffering
nog leefde. De Grieksche zienswijze deelende, dat
tirannenmoord een goed werk was, gingen zij, daar
geen ander middel overbleef om de volksrechten te
herstellen, daartoe over. Meer dan GO senatoren, met
Brutus en Cassius aan het hoofd, vermoordden Caesar
by den aanvang eener zitting van den senaat (44 v. C.).
Dit was het einde van een der geniaalste mannen in
de gescldedenis bekend en die uitmuntte als staatsman,
veldheer, geschiedschrijver en bevorderaar van kunsten
en wetenschappen, maar bij al dat voortreffelijke een
zedelijken grondslag voor zyn denken en handelen
miste.
De saamgezworenen hadden verzuimd een plan te
maken van hetgeen hun te doen stond na Caesar's
dood. Met de hun ten dienste staande gladiatoren be-
gaven zij zich naar het capitool. Vele andere senatoren
voegden zich daar bij hen, waaronder Cicero, die den
voorslag deed, den senaat byeen te roepen. Ofschoon
men in een toestand van omwenteling verkeerde, werd
13