Boekgegevens
Titel: Leerboek der algemeene geschiedenis voor eenigszins gevorderden
Auteur: Kollewijn, A.M.
Uitgave: Amersfoort: A.M. Slothouwer, 1886
5e dr
Opmerking: I: De Oudheid. II: Middeleeuwen en Nieuwe Tijd
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5487
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201029
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der algemeene geschiedenis voor eenigszins gevorderden
Vorige scan Volgende scanScanned page
Van niet minder gewicht voor de ontwikkeling der
menschen is welgesteldheid. Bij die klasse, welke niet
voldoende in de eerste levensbehoeften kan voorzien,
zijn de sterfgevallen veel talrijker da,n bij de gegoeden.
Huwelijken en geboorten nemen af, sterfgevallen toe,
als de prijzen der levensmiddelen hooger worden, of
de gelegenheid om werk te verkrijgen vermindert. Met
welgesteldlaeid vermeerdert tot zekere hoogte de ge-
middelde levensduur der menschen, en gaat de bescha-
ving vooruit.
Beschaving bestaat in de verspreiding en toepassing
van zedelijke en verstandelijke waarheden. Nu doet
zich tusschen deze twee het merkwaardig verschil voor,
dat de zedelijke grondwaarheden, zooals liefde tot den
naaste, sedert een paar duizend jaren met geene enkele
zijn vermeerderd, terwijl de verstandelijke, bijv. die op
het gebied der natuurkunde, steeds toenemen en voor
eene onbegrensde vermeerdering vatbaar schijnen. Toch
bestaat er tusschen verstandsontwikkeling en zedelijk-
heid een nauw verband, want in het maatschappelijk
leven zien wij over het algemeen de zeden van een
volk veredelen, naarmate het in kennis toeneemt. Om
dus beschaving te bevorderen, heeft men te zorgen
voor Iict stoffelijk welzijn, de verspreiding van kennis,
en de toepassing der zedelijke waarheden.