Boekgegevens
Titel: Leerboek der algemeene geschiedenis voor eenigszins gevorderden
Auteur: Kollewijn, A.M.
Uitgave: Amersfoort: A.M. Slothouwer, 1886
5e dr
Opmerking: I: De Oudheid. II: Middeleeuwen en Nieuwe Tijd
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5487
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201029
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der algemeene geschiedenis voor eenigszins gevorderden
Vorige scan Volgende scanScanned page
185
zedelooze Sulla het plan gevormd om de macht der volks-
partij te knotten. Reeds was hij door een senaatsbesluit
tot veldheer benoemd tegen den koning van Pontus,
Mithridätes, die op een zelfden dag alle Romeinen, die
zich in zijn rijk ophielden, ter dood had laten brengen,
toen een besluit der volksvergadering, in strijd met de
oude gebruiken, het opperbevel aan Marius opdi-oeg.
Onmiddellijk begaf Sulla zich naar zyne legioenen in
Campanië, en daar deze reeds andere belangen hadden
dan de burgerij, rukte hij aan hun hoofd naar Rome
op, dat van nu af moest bukken onder soldatenheer-
schappij. Marius had zich door de vlucht gered.
Na de hoofden zijner tegenpartij te hebben laten
ombrengen, verliet Sulla de hoofdstad, om den veldtocht
tegen Mithridates te openen. Nauwelijks was hij ver-
trokken, of de consul Cinna trachtte de volkspartij weer
in hare macht te herstellen. Hij vereenigde zich met
Marius, die intusschen was teruggekeerd, en deed den
eersten burgeroorlog uitbreken. Een gruwelijk moorden
onder hunne tegenstanders volgde, en beiden heerschten
onbeperkt. Marius werd voor den zevenden keer tot
consul benoemd, doch vond weldra in de dronkenschap,
waaraan hij zich had overgegeven, den dood (8G v. C.).
Cinna werd door oproerige soldaten vermoord.
Ondertusschen had Sulla met veel inzicht en geluk
]\Iithridätes bestreden, en hem de vredesvoorwaarden
voorgeschreven. Aan het hoofd van zijn leger trok hij
nu naar Italië (83 v. C.), leverde er vele gevechten
tegen de Mariaansche partij, en behield de bovenhand.
Duizenden burgers werden door hem ter dood gebracht,
en hunne goederen ten bate der schatkist verbeurd-
verklaard; wie hem ontsnapte was vogelvrij; wie een
vogelvrij verklaarde ombracht, kreeg eene belooning
van 12,000 denariën, wie er een eene schuilplaats ver-
leende, al was het zijn naaste bloedverwant, werd ge-