Boekgegevens
Titel: Leerboek der algemeene geschiedenis voor eenigszins gevorderden
Auteur: Kollewijn, A.M.
Uitgave: Amersfoort: A.M. Slothouwer, 1886
5e dr
Opmerking: I: De Oudheid. II: Middeleeuwen en Nieuwe Tijd
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5487
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201029
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der algemeene geschiedenis voor eenigszins gevorderden
Vorige scan Volgende scanScanned page
181
afstand deed van het recht om anderen te kunnen
onderdrukken; daarbij ondermijnde de senaat den in-
vloed van Gr. Gracchus, door den burgers meer en
rijkere koloniën te beloven, dan hun ooit geschonken
konden worden. Toen zijn ambtstijd om was, ging G.
Gracchus in stille afzondering leven. Daarop waagden
het zijne vyanden op de afschaffing der door hem in
't leven geroepen wetten aan te dringen, en nu trad
hy weder openlijk op (121 v. C.). Opnieuw dreven de
senatoren, maar nu met krijgsvolk, de vergaderde aan-
hangers van den jongeren Gracchus uiteen. Hy zelf
vluchtte in een woud, en liet zich daar, den haat zijner
vijanden kennende, door een getrouwen slaaf het leven
benemen. De optimaten waagden het evenwel niet, de
door de Gracchen tot stand gebrachte akkerwetten af
te schaffen; daarentegen wisten zij steeds te voorkomen,
dat er uitvoering aan werd gegeven.
VII. Ondermijning der republikeinsche staatsregeling door goud-
dorst, heerschzucht en soldatenheerschappij.
(121-60 V. C.).
Jugurtha, de kleinzoon van Massinissa, had zich door
het vermoorden van één zijner neven en het beoorlogen
van diens broeder van den Numidischen troon meester
gemaakt. Het was hem gelukt dit onrecht te plegen,
door het omkoopen van een aantal leden van den
Eomeinschen senaat. Nochtans beval deze hem eindelijk,
de vijandelijkheden tegen zijn neef te staken. Hij gaf
hieraan geen gehoor, en daarop zonden de Romeinen
een leger tegen hem af. Door middel van omkooping
gelukte het hem dat leger te omsingelen, en het te
dwingen Numidië te verlaten, na onder het juk te zijn
doorgegaan. Weldra werd hij verslagen door den on-
omkoopbaren optimaat Metëllus, die echter in 107 v. C.