Boekgegevens
Titel: Leerboek der algemeene geschiedenis voor eenigszins gevorderden
Auteur: Kollewijn, A.M.
Uitgave: Amersfoort: A.M. Slothouwer, 1886
5e dr
Opmerking: I: De Oudheid. II: Middeleeuwen en Nieuwe Tijd
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5487
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201029
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der algemeene geschiedenis voor eenigszins gevorderden
Vorige scan Volgende scanScanned page
173
In hetzelfde jaar veroverde Mummius de stad Ko-
rinthe, wier inwoners deels gedood, deels als slaven ver-
kocht, en wier kunstschatten verwoest, of naar Eome
gebracht werden. Twee jaren vroeger was Macedonië
eene Romeinsche provincie geworden, en nu Averd Grie-
kenland het ook, onder den naam van Achaje.
Ofschoon de Grieken door de Romeinen met meer
toegevendheid werden behandeld dan de „barbaren" in
de andere landen, en Athene, Sparta en een paar andere
steden zelfs den naam van onafhankelijk behielden,
ging toch door het drukkende belastingstelsel hunne
welvaart te gronde, en daarmede verdween de laatste
vonk van vrijheids- en vaderlandsliefde. De Spartanen
zett'en hun krijgsmanshandwerk als huurlingen voort,
terwijl de Atheners als kunstenaars, geleerden, tooneel-
spelers en dansers door de Romeinen tot tijdverdrijf
gezocht, maar minder geacht werden. Athene bleef zich
eenigermate naast Alexandrië en Antiochïë als kweek-
school van geestbeschaving handhaven.
VI. Ontaarding der Romeinen. De Gracchen (146—121 v. C.).
De Romeinsche staat strekte zich omstreeks het einde
dor Punische oorlogen, behalve over Italië, over de
volgende provinciën uit: 1. Sicilië, 2. Corsika en Sar-
dinië, 3. en 4. Spanje en Lusitanië (Portugal), 5. Ma-
cedonië, 6. Achaje, en iets daarna 7. Azië (tot aan den
Taurus) en 8. Afrika (het gebied van Carthago). —
Cisalp ijnsch Gallië en Illyrië waren ook reeds onder-
Avorpen, doch Averden eerst later provinciën.
Wanneer een onderworpen land tot provincie werd
gemaakt, verdeelden de Romeinen het geAVoonlijk in
districten, die ieder eene belangrijke stad tot hoofdplaats
hadden en als afzonderlijke gemeenten met Rome in
betrekking stonden, zoodat de band, die vroeger de