Boekgegevens
Titel: Leerboek der algemeene geschiedenis voor eenigszins gevorderden
Auteur: Kollewijn, A.M.
Uitgave: Amersfoort: A.M. Slothouwer, 1886
5e dr
Opmerking: I: De Oudheid. II: Middeleeuwen en Nieuwe Tijd
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5487
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201029
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der algemeene geschiedenis voor eenigszins gevorderden
Vorige scan Volgende scanScanned page
172
waaruit de wangunst zijner vijanden hem verdreven had.
De hervorming, door Hannibal in het staatsbestuur
zijner vaderstad gebracht, Averkte uitnemend. Zonder
zich met staatkunde in te laten, hield men zich uitslui-
tend met den handel bezig, zoodat de Avelvaart Aveder
toenam. De plagerijen A'an Massinissa verduurde men
lijdelijk een halve ceuAV lang; maar toen deze in 150
V. C. eene Carthaagsche stad aantastte on belegerde,
besloot men eindelyk tot tegenAveer. De Romeinen, die
reeds lang den toenemenden bloei van Carthago met
leede oogen aanzagen, en van Cato Censorius aan het
slot van iedere zijner redeA'oeringen steeds moesten
hooren: „Bovendien ben ik van gevoelen, dat Carthago
verAvoest moet Avorden," verklaarden, dat de Cartha-
gers den vrede hadden verbroken. Nu sloeg dezen de
schrik Aveder om het hart, en de Romeinen maakten er
op eene laaghartige Avijze gebruik van. Eerst eischten
zij gijzelaars; toen dezen gegeven Avaren, uitlevei'ing
van alle AA'apenen, en toen ook hieraan voldaan Avas,
kAvam de eisch, dat de inAvoners Carthago zouden ver-
laten, on zich minstens tAvee mijlen van de zee gaan
vestigen. Deze eisch, die eigenlijk neerkwam op het
ontnemen van de middelen om in hun levensonderhoud
te A'oorzien, Averd door de Cathagers niet ingOAvilligd,
en nu ontAvikkelden zij eene zelden geëvenaarde geest-
kracht. Drie jaren lang boden zij een Avanhopigen te-
genstand, en toen eerst gelukte het P. Cornelius Scipio
Aemilianus [Africmius minor) de stad stormenderhand
in te nemen. De 50,000 door het zAvaard gespaarde in-
Avoners, niet het tiende gedeelte der vroegere bevolking,
Averden als slaven verkocht, of tot een langzaam \'er-
IcAvijnon in den kerker veroordeeld, terAvijl oj) bevel
van den senaat Carthago met den grond gelijk ge-
maakt, en de plaats, AA'aar het gestaan had, voor eeuAA'ig
vervloekt Averd (14G v. C.).