Boekgegevens
Titel: Leerboek der algemeene geschiedenis voor eenigszins gevorderden
Auteur: Kollewijn, A.M.
Uitgave: Amersfoort: A.M. Slothouwer, 1886
5e dr
Opmerking: I: De Oudheid. II: Middeleeuwen en Nieuwe Tijd
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5487
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201029
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der algemeene geschiedenis voor eenigszins gevorderden
Vorige scan Volgende scanScanned page
INLEIDING.
Om waarlijk gelukkig te kunnen zijn heeft de mensch
niet slechts eene zekere mate van stoffelijke welvaart
noodig, maar dient lüj ook zijn tijd te begrijpen, daar
hij anders bij zijn verkeer in de wereld voortdurend
in botsing komt met de meeningen der meerderheid.
Degene, met wien het aldus gesteld is, meent, dat zijne
plannen mislukken en zijne goede bedoelingen miskend
worden, door de verdorvenheid zijner tijdgenooten, ha
plaats van in te zien, dat zijne eigene onkunde de oor-
zaak zijner vele teleurstellingen is. Maar niet alleen
zijn eigen geluk, ook dat van anderen staat hij in den
weg, daar hij óf door achter te blijven en zich angst-
vallig aan het oude vast te klampen, óf door onstuimig
voort te hollen, eene belemmering is voor ware, bedaai'd
voortgaande ontmkkeling.
De wijze, waarop de menschen tegenwoordig leven
en denken, is een natuurlijk gevolg van de toestanden,
waarin vroegere geslachten verkeerden. Om dus het
tegenwoordige te begrijpen en er zich gemakkelijk in
te kunnen bewegen, moet men weten, langs welken
M'eg het tot stand is gekomen. De wetenschap, die leert,
langs welken weg de menschheid hare tegenwoordige
ontwikkeling heeft bereikt, heet Algemeene Geschiedenis,
1