Boekgegevens
Titel: Leerboek der algemeene geschiedenis voor eenigszins gevorderden
Auteur: Kollewijn, A.M.
Uitgave: Amersfoort: A.M. Slothouwer, 1886
5e dr
Opmerking: I: De Oudheid. II: Middeleeuwen en Nieuwe Tijd
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5487
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201029
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der algemeene geschiedenis voor eenigszins gevorderden
Vorige scan Volgende scanScanned page
171
alle Carthagers echter wilden tot elken prijs rust. liet
gelukte Ilannibal de oligarchie in zijne vaderstad ten
val, en het financie-wezen op een goeden voet te bren-
gen. Maar nu bracht de Carthaagsche aristocratie bij de
Romeinen aan, dat hg met Antiöchus III van Syrië,
bijgenaamd den Grooten, plannen tegen hen beraamde.
Dezen eischten hierop, dat hij zou worden uitgeleverd;
doch hij wist door een snelle vlucht naar Syrië te ont-
komen.
In dienzelfden tijd deed het AetoUsch verbond bij
Antiochus III aanzoek om hulp tegen de Romeinen, die
zich reeds met de Grieksche zaken hadden bemoeid.
Ilannibal ondersteunde dit verzoek, en gaf Antiochus
den raad, de Romeinen in Italië aan te vallen. In plaats
van naar den grijzen held te luisteren, trok hij met zijn
leger naar Griekenland, waar hy door de bedrevenheid
van M. Porcius Cato, bygenaamd Censorius, by Ther-
mopulai volkomen werd geslagen. Met overhaasting
trok hy naar Klein-Azië terug, werd daar het volgende
jaar (190 v. C.) by ^lagnésia door L. Cornelius Scipio
{Asiaücus) opnieuw verslagen, en moest toen den vrede
koopen tegen betaling van zware oorlogskosten en den
afstand van zyne Europeesche en Kleinaziatische be-
zittingen. Met het in het volgende jaar veroverde Galatië
werden deze door de Romeinen aan hunne bondgenoo-
ten Eumënes van Pergamus en de Rhodiërs geschonken,
welke laatsten toen het voornaamste zeevarend en han-
deldrijvend volk waren van het oosteHjk bekken der
Middellandsche zee.
Ilannibal was, daar de Romeinen hem van Antiochus
III hadden opgeëischt, naar Prusias, den koning van
Bithynië gevlucht, en toen zy ook van dezen zyne uit-
levering vorderden, maakte Inj door vergift een einde
aan zyn leven (183 v. C.) In hetzelfde jaar stierf ook
zyn groote tegenstander P. Cornelius Scipio, ver van Rome,