Boekgegevens
Titel: Leerboek der algemeene geschiedenis voor eenigszins gevorderden
Auteur: Kollewijn, A.M.
Uitgave: Amersfoort: A.M. Slothouwer, 1886
5e dr
Opmerking: I: De Oudheid. II: Middeleeuwen en Nieuwe Tijd
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5487
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201029
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der algemeene geschiedenis voor eenigszins gevorderden
Vorige scan Volgende scanScanned page
1G9
benoemden dezen in hun nood Q. Fabius tot dictator,
die, in weerwil van alle door Hannibal aangewende
pogingen, een gevecht ontweek, en zijn tegenstander
door het afsnijden van toevoer en het bezetten van
bergengten te gronde zocht te richten; hy kreeg hierom
den bijnaam van Cunctator (Draler).
In 21G gelukte het Hannibal de Romeinen onder do
consuls Aemilius Paulus en ïerentius Varro bij Cannae
tot den slag te dwingen en hun, ondanks hunne aan-
zienlijke overmacht, de vreeselykste nederlaag toe te
brengen, die zij ooit hadden geleden. Aemilius Paulus
sneuvelde, en Varro ontkwam met enkele honderden
manschappen. Den gevangengenomen bondgenooten der
Romeinen gaf Hannibal, evenals bij zijne vroegere over-
winningen, terstond de vrijheid, zonder losgeld te vor-
deren, terug, in de verwachting, dat dezen zich bij hem
zouden aansluiten. Doch vrees voor Rome en afkeer
van een vreemd volk maakten, dat aan die verwach-
ting slechts gedeeltelijk werd voldaan. Van de aanzien-
lijke steden opende slechts het rijke, bloeiende Capua
de poorten voor Hannibal.
Daar intusschen zijn leger bij de behaalde overwin-
ningen veel had geleden, en Itahë zijne gedunde ge-
lederen niet voldoende wilde aanvullen, verzocht hij
hulp uit zijne vaderstad. Zijne schraapzuchtige tegen-
partij liet hem echter weten, dat een overwinnend veld-
heer geene ondersteuning behoefde. Nochtans veroverde
hij in 212 nog de gewichtige havenstad Tarente, en
wist hij Syracuse, dat na den dood van Hieronymus,
Hiëro's opvolger, van Rome was afgevallen, op zijne
zyde te houden. Marcellus trok echter, na eene over-
winning op Hannibal's troepen bij Nola in Campanië
behaald te hebben, tegen Syracuse op en nam het, na
een merkwaardig beleg, door verraad geholpen, stor-
menderhand in, bij welke gelegenheid de beroemde