Boekgegevens
Titel: Leerboek der algemeene geschiedenis voor eenigszins gevorderden
Auteur: Kollewijn, A.M.
Uitgave: Amersfoort: A.M. Slothouwer, 1886
5e dr
Opmerking: I: De Oudheid. II: Middeleeuwen en Nieuwe Tijd
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5487
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201029
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der algemeene geschiedenis voor eenigszins gevorderden
Vorige scan Volgende scanScanned page
121)
sluipmoord was gevallen, werd Hamilkar's zoon, do
vaderlandslievende, geniale Hannibal, door het leger
tot opperbevelhebber gekozen, en het Carthaagsche
volk keurde die keuze goed.
Hannibal begreep, dat nu de tijd was aangebroken,
om het tusschen Carthago en Rome tot eene beslissing
te laten komen. Laatstgenoemde staat had na den eersten
Punischen oorlog Illyrië tot straf voor het plegen van
zeeroof schatplichtig gemaakt, en daarna een groot
gedeelte van Cisalpijnsch Gallië onderworpen. Hier
hoopte Hannibal steun te vinden bij de bevolking, en
bovendien wilde hij den Romeinen den tijd niet laten,
het voor hen gunstige oogenblik tot hervatting van den
krijg te kiezen. Hij mengde zich daarom in een strijd,
dien een met Carthago verbonden Spaansche volksstam
tegen de onder Romeinsche bescherming staande Griek-
sche volkplanting Saguntum voerde, en sloeg het beleg
voor deze stad, die zich acht maanden lang met de
grootste hardnekkigheid verdedigde, eer zij voor hem
bvdite. Nu besloot Hannibal, daar de Romeinen niets
gedaan hadden om de stad te ontzetten, den oorlog zoo
spoedig mogelijk in Italië over te brengen: de behaalde
buit verschafte hem de middelen, om de zwarigheden
te boven te komen, die de schraapzucht der hem vij-
andige aristocraten te Carthago hem in den weg legden.
Daar de Romeinen meester waren ter zee, deed Han-
nibal over de Pyreneën en de Alpen een stouten tocht,
die hem meer dan de helft zijns legers kostte, en viel
in 218 V. C. in Boven-Italië. Aldus begon de tweede
Punische oorlog, die 17 jaren duurde.
Nog eer het jaar ten einde was, had Hannibal de
Romeinen tweemaal (bij de Ticïnus en bij de Trebia)
geslagen, en zich verbonden met de Cisalpijnsche Gal-
liërs. In het volgende jaar vernietigde hij een leger der
Romeinen bij het Trasimeensche meer (Perugia), en nu