Boekgegevens
Titel: Leerboek der algemeene geschiedenis voor eenigszins gevorderden
Auteur: Kollewijn, A.M.
Uitgave: Amersfoort: A.M. Slothouwer, 1886
5e dr
Opmerking: I: De Oudheid. II: Middeleeuwen en Nieuwe Tijd
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5487
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201029
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der algemeene geschiedenis voor eenigszins gevorderden
Vorige scan Volgende scanScanned page
121)
schitterende overwinning behaalde, en daar de Cartha-
gers, die hun aanvoerder Hanno voor zyne nederlaag
met den hongerdood straften, naar rust begonnen te
verlangen, kwam er een rrede tot stand, waarbij Rome
het eiland Sicilië en eene vergoeding voor oorlogskos-
ten verkreeg, terwijl beide staten de belofte aflegden,
hunnen wederzijdschen bondgenooten geen oorlog aan
te doen.
Bij de heerschende ijverzucht tusschen de beide vol-
ken was deze vrede slechts eene verdaging van de
eindbeslissing. Dit had de scherpzinnige Hamilkar wel
bevroed, toen hij zynen landgenooten den vrede had
aangeraden, waarvan hij als hoofd der volkspartij ge-
bruik hoopte te maken, om aan de oligarchische party
noodzakelijke hervormingen af te dwingen. Eer hij
daartoe kon overgaan trof Carthago een zware ramp.
Met kortzichtige inhaligheid zocht de heerschende partij
een gedeelte van de achterstallige soldy der huurtroepen
te korten. Dit had een vreeselyken opstand ten gevolge,
die eerst na vier jaren eindigde, toen het der volkspartij
gelukt was, de leiding der zaken aan Hamilkar toe te
vertrouwen. Die soldatenopstand was ook naar Sardinië
overgeslagen, en toen de inwoners zich gereed hadden
gemaakt, de teugellooze benden te verdrijven, riepen
deze de hulp der Romeinen in. Na eenig aarzelen werd
aan het verzoek gehoor gegeven, en veroverden do
Romeinen, bewerende dat Carthago zich tegen hen
wapende, eerst Sardinië en daarna Corsika.
Doch Hamilkar wist voor zijn vaderland nieuwe
bronnen van macht en rykdom te openen. Hy' trok
naar Spanje, waax'van hij in den tyd van negen jaren
het zuidelijk gedeelte niet alleen veroverde, maar waar
hij ook nieuwe steden stichtte en zilvermijnen deed
ontginnen. Toen hij gesneuveld was, zette zyn schoon-
zoon llasdrübal het werk voort, en nadat deze door