Boekgegevens
Titel: Leerboek der algemeene geschiedenis voor eenigszins gevorderden
Auteur: Kollewijn, A.M.
Uitgave: Amersfoort: A.M. Slothouwer, 1886
5e dr
Opmerking: I: De Oudheid. II: Middeleeuwen en Nieuwe Tijd
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5487
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201029
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der algemeene geschiedenis voor eenigszins gevorderden
Vorige scan Volgende scanScanned page
IGO
buit verdeeld liadden en daarop in het nauw werden
gebracht door de Carthagers, die zich van de stad
zochten meester te inaken, riepen zij de hulp in der
Eomeinen. De senaat in deze gevaarlijke zaak niet
eigenmachtig willende beslissen, deed er in de volks-
vei'gadering over stemmen, en toen deze het had goed-
gekeurd, werd het verdrag met de Mamertijnen ge-
sloten. Nu overvielen en verjoegen de Romeinen bij
IMessina de Carthagers, maar terwijl dezen op Sicilië
allerwegen terug werden geslagen, en Iliëro, de op-
volger van Agatliükles, een bondgenootschap met de
Romeinen had aangegaan, brachten zij den zeehandel
van Rome's bondgenooten groot nadeel toe. Met bui-
tengewone snelheid bouwden daarop de Romeinen, wier
kleine gewapende vaartuigen niet opgewassen waren
tegen de oorlogsbodems hunner vijanden, naar het model
eener gestrande Carthaagsche vijfdeksgalei, eene ge-
duchte vloot van groote oorlogsschepen. Hiermede ge-
lukte het den consul Duïlius, wien de pas door hem
uitgevonden enterbruggen daarbij uitstekende diensten
bewezen, de Carthagers bij de Liparische eilanden te
verslaan. Een Romeinsch leger, dat vervolgens onder
Regtilus naar Afi-ika werd gezonden, was ook daar
aanvankelijk voorspoedig; maar de krijgskans keerde,
toen de Carthagers het opperbevel toevertrouwden aan
don Spartaan Xanthïppos, den aanvoerder eener pas
aangeworven huurbende. Regulus werd volkomen ver-
slagen en met een groot gedeelte van zijne troepen
gevangen genomen. Sedert werd er met afwisselend
geluk gestreden. Op Sicilië waren de Carthagers vrij
voorspoedig, sedert zij daar Hamilkar, bijgenaamd
Barkas, tot bevelhebber hadden aangesteld. De Romei-
nen bleven echter den oorlog met veel geestkracht
voortzetten. Eenigen hunner rustten op eigen kosten
eene vloot uit, die bij de Aegatische eilanden eene