Boekgegevens
Titel: Leerboek der algemeene geschiedenis voor eenigszins gevorderden
Auteur: Kollewijn, A.M.
Uitgave: Amersfoort: A.M. Slothouwer, 1886
5e dr
Opmerking: I: De Oudheid. II: Middeleeuwen en Nieuwe Tijd
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5487
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201029
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der algemeene geschiedenis voor eenigszins gevorderden
Vorige scan Volgende scanScanned page
121)
vervuld bleven. Hierop trokken de bedrogenen de stad
uit, en legerden zij zich op een naburigen heuvel, vast
besloten, de patriciërs aan hun lot over te laten (494
V. C.). Dezen moesten nu wel toegeven. Den plebejers
werden volkstribunen toegestaan, die voor hunne rechten
konden opkomen, en een verbod, veto, mochten uit-
spreken tegen de uitvoering van de besluiten van den
senaat. Oorspronkelijk waren die volkstribunen 2, later
5 in getal. Hun persoon was onschendbaar en zij wer-
den ter zijde gestaan door twee aanvankelijk door hen
zelve benoemde aedïlen, die belast waren met de
politie, waartoe ook het toezicht op de juistheid der
maten en gewichten en op de deugdelijkheid der koop-
waren, welke ter markt gebracht werden, behoorde.
Eeeds drie jaren na de instelling van het tribunaat
waagden de plebejers het, een patriciër, die wegens de
heldhaftige verovering van Coribli, eene stad der Volscen,
den eerenaam Coriolanus had verworven, voor hunne
door de volkstribunen bijeengeroepen en geleide ver-
gadering te dagen. Hij had tijdens een heerschenden
hongersnood voorgesteld, aan de plebejers kosteloos
koren te verstrekken, op voorwaarde, dat zij toestem-
den in de afschafting der volkstribunen. Wegens dit
voorstel werd hij door de plebejers veroordeeld, waarop
hij Rome verliet.
Kort daarop wisten de plebejers te verkrijgen, dat
de volkstribunen niet langer in de comitia centuriata,
waarin de patriciërs en lumne cliënten medestemden,
werden gekozen, maar door hen alleen. Daar echter de
volkstribmien het recht nog niet bezaten de augures te
raadplegen en er zonder de verklaring van dezen, dat
het overeenkomstig den wil der goden was, geene cen-
turiënvergadering mocht worden gehouden, riepen zij
de plebejers volgens de tribus bijeen, waarin Servius
Tullius de bewoners van de stad en van het land had