Boekgegevens
Titel: Leerboek der algemeene geschiedenis voor eenigszins gevorderden
Auteur: Kollewijn, A.M.
Uitgave: Amersfoort: A.M. Slothouwer, 1886
5e dr
Opmerking: I: De Oudheid. II: Middeleeuwen en Nieuwe Tijd
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5487
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201029
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der algemeene geschiedenis voor eenigszins gevorderden
Vorige scan Volgende scanScanned page
121)
de plaats waar, en de wyze waarop voor den staat
geofferd moest worden, en die het toezicht hadden op
alles, wat den eeredienst beti'of, (de voornaamste hun-
ner was de pontifex manmus) en 4. de augiires (wiche-
laars), die den wil der goden opmaakten uit den blik-
sem, het vliegen der vogels, het eten der heilige hoen-
ders, het zien van een viervoetig dier, b. v. een hond,
een vos, enz., en uit onheilspellende voorteekenen, zoo-
als het stooten met den voet tegen den drempel, het
breken van een schoenriem, het niezen enz. Niemand
dan de overheid mocht de genoemde waardigheidsbe-
kleeders den wil der goden namens den staat doen uit-
vorschen. Sedert 104 v. C. werden zy voor het meeren-
deel door de comitiën verkozen. Door middel van de
augiires oefenden de patriciërs grooten invloed uit. De
latere Cato Censorius zeide dan ook: „Twee waarzeg-
gei's kunnen elkander niet aanzien zonder te lachen.'
liehalve het vroeger genoemde kapitool, waaroji zich
een tempel bevond voor Jupiter, voor zijne gemalin
Juno en voor IMinerva, de godin der krijgskunst, bouw-
den de Romeinen in dezen tijd de clo'acae, reusachtige
riolen, die aan Servius Tullius worden toegeschreven,
het forum (markt) voor de volksvergaderingen, het
circus mammus voor de openbare spelen en den grooten
muur, die de zeven heuvelen, waarop Rome gebouwd
was, omringde.
III. De strijd der Plebejers voor gelijke rechten bij gelijke plichten.
(494-343 V. C.).
De spanning tusschen plebejers en patriciërs werd
zoo groot, dat de eersten eindelijk alle medewerking
aan de oorlogen weigerden, en daar zij het grootste
aantal manschappen aan het leger leverden, deden de
patriciërs hun allerlei schoone beloften, die echter on-