Boekgegevens
Titel: Leerboek der algemeene geschiedenis voor eenigszins gevorderden
Auteur: Kollewijn, A.M.
Uitgave: Amersfoort: A.M. Slothouwer, 1886
5e dr
Opmerking: I: De Oudheid. II: Middeleeuwen en Nieuwe Tijd
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5487
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201029
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der algemeene geschiedenis voor eenigszins gevorderden
Vorige scan Volgende scanScanned page
121)
r
f -
k
\
I.
i
1' :

kunst oni gewelven te bouwen gebruik maakten. De w
gewelfde poorten van Vol terra en Perugia zijn door \
Etrucsen gebouwd. In hunne graven heeft men steenen
doodkisten, sierlijke vazen met schilderwerk, metalen
spiegels, aan de achterzijde gegraveerd, gegoten vaat- \
werk en sieraden gevonden. In het schetsen van beel-
den hadden zij eene bizondere vaardigheid.
Evenals te land toonden zij zich een krachtig volk
op de zee, waarop zij tochten deden en zich aan roof
schuldig maakten.
De godsdienst der Etruscen was een somber mysti-
cisme : onheil aanbrengende, den mensch vijandige goden
stonden erbij op den voorgrond. Om den toorn dier
goden af te wenden, offerde men hun krygsgevangenen.
Uit de ingewanden van offerdieren, het inslaan en de
richting van den bliksem en het toevallig samenkomen
van getallen, zochten de Etruscen tot in bizonderheden
de toekomst te leeren kennen.
De Latijnen en Sabynen, uit welke de Romeinen zijn
voortgekomen, hadden minder vorderingen op het ge-
bied der beschaving gemaakt. Intusschen blijkt het, dat
Italië in den Voorromeinschen tijd goed bevolkt en
goed bebouwd was. De beschaving betrof echter meer
het stoffelijke dan het geestelyke.
II. De overheersching der Patriciërs,
Rome ontstond in eene streek, waar de landen der
drie bovengenoemde volken elkander begrensden. Hoe
en wanneer dit geschiedde, is volkomen onbekend. De
eerste schrijvers, van wie berichten aangaande de
stichting en de vroegste lotgevallen van den Roniein-
schen staat tot ons zyn gekomen, leefden omstreeks de
geboorte van Christus, en wat zij er van mededeelen,
zijn bijna louter fabelen. Eerst ten tijde van de Punische