Boekgegevens
Titel: Leerboek der algemeene geschiedenis voor eenigszins gevorderden
Auteur: Kollewijn, A.M.
Uitgave: Amersfoort: A.M. Slothouwer, 1886
5e dr
Opmerking: I: De Oudheid. II: Middeleeuwen en Nieuwe Tijd
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5487
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201029
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der algemeene geschiedenis voor eenigszins gevorderden
Vorige scan Volgende scanScanned page
121)
werd tot de zeven wonderen der wereld ') gerekend.
De Romeinen.
I. De Voorromeinsche tijd.
Zoover onze kennis reikt, was Italië in de vroegste
tijden, behalve de oorspronkelijke bewoners en de Grie-
ken in Beneden-Italië, door drie volksstammen bewoond:
de Etruscen, de Sabijnen en de Latijnen.
Van deze volken waren de Etruscen, ook Tyrrheners
en Tuscen genoemd, het meest beschaafd. Zij bewoonden
Italië ten Noorden van den Tiber, en behoorden mis-
schien niet, zooals de Sabijnen, Latijnen en Grieken,
tot de Ariërs. Hunne taal is in de tweede eeuw v. C.
uitgestorven, en tot heden is het niet gelukt een enkel
der vele overgebleven Etruscische opschriften te ont-
raadselen. Misschien hadden de Etruscen in de vi'oegste
tijden koningen, maar later vormden zij stedenverbonden
met een republikeinsch-federalistisch bestuur. Zij hielden
zich streng afgescheiden van de overige volken van
Italië en schijnen gedurende geruimen tijd de Romeinen
overheerd te hebben; toen echter de macht van dezen
geducht begon te worden, waren de Etruscen reeds
gedurende eeuwen aan het zinken. Het best kennen
wy de Etruscen uit de gedenkteekenen, gereedschappen,
kunstvoortbrengselen en schilderwerken, die van hen
zijn overgebleven.
Hunne oudste bouwwerken zijn kolossaal en lomp,
maar langzamerhand kwam er veredeling in, en eindelijk
brachten zij het in de bouwkunst tot eene aanzienlijke
hoogte, daar zij, zoover bekend is, het eerst van de
') De andere waren de pyramiden, de muren en de bangende
tuinen van Babyion, de tempel van Artemis (Diana) te Ephgse, de
kolossus van Rhodos en het graf ran Mausolos ff 355 v. C.) te
Ilalikarnassus.