Boekgegevens
Titel: Leerboek der algemeene geschiedenis voor eenigszins gevorderden
Auteur: Kollewijn, A.M.
Uitgave: Amersfoort: A.M. Slothouwer, 1886
5e dr
Opmerking: I: De Oudheid. II: Middeleeuwen en Nieuwe Tijd
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5487
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201029
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der algemeene geschiedenis voor eenigszins gevorderden
Vorige scan Volgende scanScanned page
121)
gpi', doch het bestond, met uitzondering van de Griek-
sche huurtroepen, lioofdzal-celijk uit bijeengeraapt volk.
Ue wijze raad van Memnon, een aanvoerder der Griek-
sche huurtroepen, om een beslissend gevecht te vermij-
den, steeds naar het binnenland terug te trekken, en
aldus den indringer een wissen ondergang te gemoet te
doen gaan, werd in den wind geslagen. De Perzen be-
sloten stand te houden. Een klein ruitergevecht aan den
Granlkos (334 v. C.), waarin Alexander de overwinning
behaalde, gaf hem de heerschajjpij over Klein-Azië
(Gordiaansche knoop; geneesheer Philippos); eene tweede
zege, bij Issus (333 v. C.), die over Syrië. Langs de
kusten van de Middellandsche zee stiet hij op Tyr, dat
zich zeven maanden lang tegen hem verdedigde en
toen verwoest werd, waarna hij Egypte van het gehate
Perzische juk verloste en onder het zijne bracht. Te
vergeefs zocht Darius III tot eiken prijs den vrede te
koopen; Alexander wees zijne aanbiedingen met ver-
achting van de hand, behaalde bij Arbela en Gauga-
mc'la eene derde overwinning, en was meester van het
groote Perzische rijk.
Nu was Alexander op het toppunt van zijne macht,
maar juist die macht bedierf hem. Hij duldde geen tegen-
stand, zelfs geene tegenspraak meer; alles moest slaafs
voor hem bukken; hij bedreef wreede, waanzinnige
daden. Voortgezweept door veroveringszucht, trok hij
naar Indië. Steeds verder wilde hij voort; maar de
ontevredenheid zijner soldaten dwong hem terug te
keeren. Nu gaf hij zich te Babyion aan de grofste
zwelgerij over, en vond er den dood in, slechts 32 jaren
oud (323 V. C.). Aldus had deze veroveraar, gedurende j ,
de 12 jaren en 8 maanden van zijn bestuur, veel men- , ;
schengeluk verwoest door het vergieten van stroomen
bloeds, het vernielen en verbranden van menige plaats, '
het uitzuigen en uitplunderen der onderworpen provin- l i

I