Boekgegevens
Titel: Leerboek der algemeene geschiedenis voor eenigszins gevorderden
Auteur: Kollewijn, A.M.
Uitgave: Amersfoort: A.M. Slothouwer, 1886
5e dr
Opmerking: I: De Oudheid. II: Middeleeuwen en Nieuwe Tijd
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5487
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201029
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der algemeene geschiedenis voor eenigszins gevorderden
Vorige scan Volgende scanScanned page
121)
Vóór dezen koning waren de Macedoniërs een wel
krachtig, maar ruw en onontwikkeld volk gebleven.
Hij zelf, in zijne jeugd door Pelopidas als gijzelaar naar
Thebe gevoerd, had daar de Grieksche beschaving lee-
ren kennen. In Macedonië teruggekeerd, maakte h\j
van de twisten over de troonopvolging gebruik, om
onder den schijn van als handhaver van de rechten
zijns onmondigen neefs op te treden, de heerschappij in
handen te krijgen, waarvan hij sedert geen afstand
meer deed. Ofschoon hij als man van talent uitblonk,
was hij verachtelijk, omdat hy voor geen middel, hetzy
omkooping, trouwbreidc, list of geweld, terugbeefde om
zijn doel te bereiken.
Na zijn leger in een goeden toestand gebracht, en
door de inrichting van de phalanx geducht gemaakt te
hebben, ontrukte hij aan de Illyriërs en Thraciërs
groote gebieden, en sloeg toen het oog op Griekenland.
Een strijd (355—346 v. C.) van het Delphische Am-
phiktionen-verbond met de Phokers, die eenige aan den
tempel behoorende en met een ouden vloek beladen
akkers bebouwd hadden, gaf hem gelegenheid zich,
schijnbaar als wreker der godheid, met de Grieksche
zaken te bemoeien. Hij begon met het Atheensche volk^
eerst door zich grootmoedig voor te doen en daarna
door valsche beloften, te misleiden, en paste tevens op
grf)ote schaal zijn verfoeilijk stelsel van omkooping toe.
Daardoor ontstond er te Athene eene Macedonische
partij, waartoe de uitstekende redenaar Aischïnes be-
hoorde, die steeds beweerde, dat Athene's krachten on-
voldoende waren om aan Macedonië het hoofd te bie-
den. Demosthënes, de grootste redenaar der Grieken,
daarentegen, drong erop aan, in twaalf onovertroffen
redevoeringen, die hij tegen Philippos uitsprak (Philip-
pica's), dat men alles op het spel zou zetten, om de
vrijheid te handhaven; maar hoe wegsleepend hy ook