Boekgegevens
Titel: Leerboek der algemeene geschiedenis voor eenigszins gevorderden
Auteur: Kollewijn, A.M.
Uitgave: Amersfoort: A.M. Slothouwer, 1886
5e dr
Opmerking: I: De Oudheid. II: Middeleeuwen en Nieuwe Tijd
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5487
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201029
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der algemeene geschiedenis voor eenigszins gevorderden
Vorige scan Volgende scanScanned page
INIlOtD. Xlll
Bladz.
Iiet rijk der Sassanieden). — Maximiniis. — Hope-
looze toestand des rijks. — Uitbreiding van liet
Christendom. — Aaneensluiting van barbaarsche
volksstammen. — Aurelianus (Het rijk van Palmyra).
— Dioeletianus verandert de staatsregeling en ver-
volgt de Christenen. — Constantyn de Groote. —
Eerste oecumenische concilie. — Ellendige toestand
des volks. — Julianus Apostata.
XI. Vaii <Ic splitsing vaii Iict keizerrijk 212.
tot deu oudergaiig van het Westroiueiu-
.sclic rijk. Valentinianus en Valens. — De volks-
verhuizing. — Gratianus en Theodosius. — Arca-
dius en Honorius. — De West-Goten in Franlci-ijk
en Spanje. — De Wandalen in Afrika. — De Bour-
gondiërs in Helvetië en Frankrijk. — De Saksers
in Bi'ittannië. — De Hunnen. — Kicimer. — Odoaker.
XII. Steseltaviug, huiselijk eu uiaat- 218.
schappelijk leven, godsdienst, kunsten
en wetenschappen der Koiueinen. De
legers bevorderen de stoffelijke welvaart der over-
wonnen volken. — De slavernij. — De woningen. —
De baden. — Het reizen. — Posterijen. — Op-
voeding. — Volkshuishoudkunde. — Spelen: circus,
amphitheater, schouwburg, stadium. — Saturna-
liën. — Geneeskunst. — Letterkunde: Scipio, Cato
Censorius, Caesar, Cicero, Vcrgilius, Horatius, Ovi-
dius, Seneca, Tacitus. — Ircnaeus. — Gregorius
van Nazianza, Augustinus, Cassiodorus. — Boe-
ken. — De rechtsgeleerdheid. — De kunsten.
l>e Germanen. Afkomst. — Invloed der Ro- 232.
meinen. — Woonplaatsen. — Standen. — Spijzen,
kleeding, wapenen, zeden. — Do vrouw. — De
kinderen. — Godsdienst. — Wereldbeschouwing. —
Eeredienst. — Levensbeschouwing.