Boekgegevens
Titel: Leerboek der algemeene geschiedenis voor eenigszins gevorderden
Auteur: Kollewijn, A.M.
Uitgave: Amersfoort: A.M. Slothouwer, 1886
5e dr
Opmerking: I: De Oudheid. II: Middeleeuwen en Nieuwe Tijd
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5487
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201029
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der algemeene geschiedenis voor eenigszins gevorderden
Vorige scan Volgende scanScanned page
121)
en toenaam, kwam zinspeling; eindelijk werd het blij-
spel geheel zooals thans, van verdichten inhoud.
Reizen deden de Grieken meestal te voet, verge-
zeld van één of meer slaven, die levensmiddelen, vaat-
werk en dekens voor het nachtleger droegen. Later
ging men vaak op een muildier of een paard, dat soms
gehuurd was. Ook reisde men wel, vooral \Touw(!n,
met een tweewieligen of in gezelschap met een vier-
wieligen wagen, die tot nachtverblijf kon worden inge-
richt. Toen het verkeer in Griekenland zoo sterk toenam,
dat de aloude gastvrijheid niet meer in de behoeften
van het groote aantal reizigers kon voorzien, ontstonden
er herbergen, in welke men zijn intrek niet nam, al-
vorens met den waard omtrent alles, wat men noodig
had, eene overeenkomst te hebben getroffen. Langs de
wegen, die onder bescherming van den god Hennes
stonden, trof men gewijde zuilen en steenhoopen aan,
op welke laatste ieder voorbijganger volgens ovei'oud
gebruik een steen wierp. Reizigers, die voldoende van
het noodige voorzien waren, legden bij de zuilen, die
als wegwijzers op kruiswegen dienden, spijzen neder,
met welke de behoeftige voorbijganger zijn honger kon
stillen. Rehalve voor zaken en ter vermeerdering zijner
kennis, reisde men ook om badplaatsen te bezoeken.
Het reizen werd niet anders belemmerd dan door tollen,
waar de beambten de goederen der reizigers somtijds
nazagen om zich te overtuigen, dat er een voldoend ^
recht van het belastbare goed, dat de reiziger bij zich
had, betaald, en geen verboden waar in- of uitgevoerd
werd.
De geneeskunde werd eerst in tempels uitgeoe-
fend door priesters, die hunne kunst geheim hielden en
zich naar den god der geneeskunde Asklepiaden noem-
den. De herstelden wijdden aan den tempel metalen
afbeeldingen van het genezen lichaamsdeel of tafeltjes,
<J