Boekgegevens
Titel: Leerboek der algemeene geschiedenis voor eenigszins gevorderden
Auteur: Kollewijn, A.M.
Uitgave: Amersfoort: A.M. Slothouwer, 1886
5e dr
Opmerking: I: De Oudheid. II: Middeleeuwen en Nieuwe Tijd
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5487
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201029
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der algemeene geschiedenis voor eenigszins gevorderden
Vorige scan Volgende scanScanned page
121)
De meisjes ontvingen sleclits onderwijs van hare
moeders of voedsters, daar liet onvoegzaam geacht werd,
dat zij openbare scholen bezochten. Maakten de meis-
jes uit den gegoeden stand ook al eenige vorderingen
in 't lezen, schrijven en rekenen, het hoofddoel van
hare opvoeding Avas ingetogenheid, huiselijke deugden
en bedrevenheid in 't spinnen, Aveven en Averken met
de naald, bezigheden, die de gegoede huisATOuw onder
haar toezicht door slavinnen liet verrichten. By gods-
dienstige feesten namen de ongehuAvde vrouAven ook
deel aan de optochten, maar anders hield men het voor
haar evenals voor gehuAvde vrouwen passend, dat zij
steeds thuis Avaren. Als het meisje den huAvbaren leef-
tijd had bereikt, zocht haar vader of, als deze over-
leden AA'as, haar broeder, door het aanbieden van eene
aanzienlijke huAvelijksgift, een echtgenoot voor haar te
vinden, dien zij meestal op den bruilofstdag voor 't eerst
zag. Want als een man met een vreemden gast thuis
kAvam, begaf zijne vrouAV met hare dochters zich ter-
stond naar het vrouAvenA^ertrek. IMet een man, die niet
tot hare familie behoorde, te spreken, Averd voor eene
A'rouAV onbetamelijk geacht. Daarom gingen ook de
mannen by gemis aan slaA-en, Avaarop men zich kon
verlaten, zeiven naar de markt om inkoopen te doen;
vrouAven uit den geringen stand kAvamen er echter Avel,
ook om de liandAverken, die zij A'ervaardigd hadden, te
koop aan te bieden. In menig minder Avelgesteld gezin
werden dochters, wegens het uitzet, dat men haar fat-
soenshalve moest medegeven, als een drukkende last
beschouwd. Ten gevolge van hare onvoldoende opvoe-
ding Avaren de vrouAven Aveinig geschikt om deel te
nemen aan de gespreldven van verstandelijk goed ont-
Avikkelde mannen. Hierdoor werd Perikles, die voor een
Athener zeer huiselijk Avas, ertoe gebracht, A'an zijne
in hare denkbeelden bekrompene vrouAv te scheiden en