Boekgegevens
Titel: Leerboek der algemeene geschiedenis voor eenigszins gevorderden
Auteur: Kollewijn, A.M.
Uitgave: Amersfoort: A.M. Slothouwer, 1886
5e dr
Opmerking: I: De Oudheid. II: Middeleeuwen en Nieuwe Tijd
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5487
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201029
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der algemeene geschiedenis voor eenigszins gevorderden
Vorige scan Volgende scanScanned page
121)
huwelijksgift behouden. Het beleedigen van weduwen,
weezen en erfdochters werd met geldboeten en het
verlies van burgerschapsrechten gesti-aft.
Het vaderlijk gezag was in vroegere tyden zoo
onbeperkt, dat een Griek zijn mismaakt kind of een
kind, dat hij geen kans zag te onderhouden, kon doo-
den of verkoopen. Bij de wetten van Solon werd ech-
ter het verpanden en verkoopen van kinderen verbo-
den. In Sparta besliste de staat of pasgeboren kinderen
gedood zouden worden of niet. De gespaarde kinderen
ontvingen er na hun zevende jaar hunne opvoeding
van den staat, dat wil zeggen, zij werden tot krijgs-
lieden gevormd met verwaarloozing van eiken edelen
aanleg. Het gebrek aan geestbeschaving was by de
Spartanen zeer algemeen. Zij di-ukten zich gewoonlyk
eenigszins onbeholpen kort, maar daardoor somtijds op
eene indrukmakende wijze uit (lakonisme), en het was
regel, dat zij het niet ver brachten in de kunst van
lezen en schrijven.
Geheel anders was het in Athene, waar nevens de
gymnasiën, die tot lichaamsoefeningen dienden, ook
wijsgeerige scholen bestonden, die eene bewonderens-
waardige verstandsontwikkeling bij een gedeelte des
volks teweegbrachten.
Aanvankelijk bestond de opvoeding uit twee deelen:
gymnastiek voor het lichaam en muziek voor den geest.
De gjTnnastiek had niet alleen ten doel, het lichaam
lenig en krachtig te maken, maar ook, het de meest
mogelijke schoonheid te geven. Het ideaal van den
rechtschapen mensch was voor een Athener eene schoone
ziel in een schoon lichaam. Ieder, die niet door de zorg
voor zijn levensonderhoud verplicht was de markt of de
werkplaatsen te bezoeken, wijdde eenige uren van den
dag aan lichaamsoefeningen. Door muziek verstond men
niet alleen de toonkunst, maar de kunsten der negen