Boekgegevens
Titel: Leerboek der algemeene geschiedenis voor eenigszins gevorderden
Auteur: Kollewijn, A.M.
Uitgave: Amersfoort: A.M. Slothouwer, 1886
5e dr
Opmerking: I: De Oudheid. II: Middeleeuwen en Nieuwe Tijd
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5487
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201029
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der algemeene geschiedenis voor eenigszins gevorderden
Vorige scan Volgende scanScanned page
121)
durven aanranden, kozen er 2000 uit, die zy met kran-
sen getooid naar verschillende tempels zonden, alsof hun
daar de vrijheid zou worden geschonken; allen werden
echter heimelijk vennoord. Om den jongen Spartanen
afkeer van dronkenschap in te boezemen, werden He-
loten in beschonken toestand gebracht, opdat zij zich
dan recht verachtelijk en dierlijk zouden aanstellen en
door de jeugd bespot worden.
liet lot der vrouw was in Griekenland veel beter
dan bij eenig tot nu toe behandeld volk. Veelwijverij
kwam er niet voor: in Sparta kon eene vrouw zelfs
meer dan één man hebben; maar de zeden eischten bij
de Jcmiërs, dat de vrouwen zoo afzonderlijk mogelijk
in hare woningen leefden. Bij de Doriërs waren zij
vrijer en kwamen zij meer in 't gezelschap der mannen.
Volgens Aristoteles was de verhouding tusschen man
en vrouw bij eene aristocratische staatsregeling te ver-
gelijken, waarbij ieder eigenaardige en voor ieder pas-
sende plichten te vervullen heeft. Den man, zegt hij,
komt de voorrang toe, maar aan de vrouw moet alles
worden overgelaten, wat haar past, zooals het beheer
over de inkomsten en uitgaven en over de keidcen;
wil de man over alles meester zijn, dan verandert zijne
verhouding in eene oligarchische, omdat hij dan niet
handelt, in zoover hij beter is. Om de vrouw van
staatszaken af te houden, had Solon ingesteld, dat alles
van onwaarde zou zijn, wat een man op verzoek of op
raad van eene vrouw in de volksvergadering voorstelde.
Daarentegen nam de wet haar in bescherming' tegen
het onwaardig gedrag van haar echtgenoot, door haar
toe te staan op goede gronden een scheidsbrief bij den
archont in te dienen. De man kon het huwelijk ont-
bind(>n, zoodl-a hij het verlangde, doch indien dit ge-
schiedde, zonder dat de vrouw er door wangedrag aan-
leiding toe had gegeven, kon zij de medegebrachte