Boekgegevens
Titel: Leerboek der algemeene geschiedenis voor eenigszins gevorderden
Auteur: Kollewijn, A.M.
Uitgave: Amersfoort: A.M. Slothouwer, 1886
5e dr
Opmerking: I: De Oudheid. II: Middeleeuwen en Nieuwe Tijd
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5487
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201029
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der algemeene geschiedenis voor eenigszins gevorderden
Vorige scan Volgende scanScanned page
121)
waren overgehaald en met geld ondersteund, om een
opstand tegen Sparta te beginnen. De strijd, die nu
ontstond en den naam draagt van Korintischen oorlog,
noodzaakte Agesilaus naar Griekenland terug te keeren,
waar hij de bondgenooten bij Koroneia versloeg, ter-
wijl de Athener Konon de Spartanen in een zeeslag bij
Knidos overwon. Daarop kwam de vrede van Antal-
kidas (387 v. C.) tot stand, waarbij de Grieken in
Klein-Azië de heerschappij der Perzen moesten erkennen.
In strijd met den vrede van Antalkidas zagen de
Spartanen er niet van af, andere staten te onderdrukken.
Zy bezett'en in 380 v. C. door list den bui-cht van
Thebe, en veranderden er het democratisch bestuur in
een aristocratisch. Een paar jaren daarna keerden de
verdreven democraten onder aanvoering van Pelopïdas
terug, en veijoegen hunne tegenstanders en de Spar-
tanen. Een oorlog, waai-aan de meeste Grieksche staten
deelnamen, was hiervan het gevolg. Bij Leuktra (371
v. C.) en bij Mantineia (362 v. C.) werden de Spartanen
door den edelen Thebaanschen veldheer Epanieinöndas
geslagen, en toen dwong de algemeene uitputting de
Grieksche staten tot den vrede.
IX. Maatschappeip leven, Godsdienst, Wetenschappen en Kunsten
der Grieken.
Hoe schoon zich het openbare leven der Grieken in
vergelyking van dat der andere volken ontwikkelde,
toch hadden zy geen begrip van eene humaniteit,
die het gansche menschdom omvat. Alle vreemde vol-
ken waren in hun oog barbaren. Het stelsel van uit-
sluiting was zelfs zoo sterk, dat b. v. een Thebaan,
die naar Athene verhuisde, er geen bui-ger kon worden.
In Sparta was het nog erger, daar men er het verblijf
van vreemdelingen zooveel mogelijk bemoeilijkte, uit