Boekgegevens
Titel: Leerboek der algemeene geschiedenis voor eenigszins gevorderden
Auteur: Kollewijn, A.M.
Uitgave: Amersfoort: A.M. Slothouwer, 1886
5e dr
Opmerking: I: De Oudheid. II: Middeleeuwen en Nieuwe Tijd
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5487
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201029
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der algemeene geschiedenis voor eenigszins gevorderden
Vorige scan Volgende scanScanned page
121)
feesten ter eere der goden werden nog steeds gehou-
den, maar aan de goden zeiven geloofde de meerderheid
niet langer. In Sparta werden de openbare maaltijden
bijna niet meer bezocht, sedert de oorlogsbuit de bur-
gers in rijken en behoeftigen had gescheiden. Hebzucht,
omkoopbaarheid, weelde en het najagen van zinnelijk
genot namen in Griekenland hand over hand toe. —
De oorlog was het graf der vrijheid en der zedelijk-
heid geworden.
VIII. Sparta's Oppermacht.
Cyrus de Jongere, Perzisch stadhouder van Klein-
Azië, had in den l'eloponnesischen oorlog hulp verleend
aan de Spartanen, en nu hij in 403 v. C. een opstand
tegen zijn broeder koning Artaxërxes H begon, riep
hij hun bijstand in. Versterkt door eene Grieksche
huurbende trok hij tot in het hart van Perzië, doch
werd in den slag bij Kunaxa (401 v. C.) gedood. De
10,000 (irieken, die het slagveld hadden behouden,
keerden nu onder aanvoering van den Athener Xeno-
phon, die als vrijwilliger den tocht medemaakte en er
eene meesterlijke beschrijving (Anabasis) van heeft ge-
geven, zonder kennis van het land en de taal huiswaarts,
en leerden daardoor de groote zwakheid van het Per-
zische rijk kennen.
Toen nu Artaxerxes II de Kleinaziatische Grieken
wilde tuchtigen voor de aan zijn broeder verleende
ondersteuning, snelde de Spartaansche koning Agesilaus
hun te hulp, tevens met het voornemen om de Grieksche
steden in Klein-Azië onder de heerschappij van Sparta
te brengen. Hij moest echter na twee jaren Klein-Azië
weder verlaten, omdat verscheidene staten van Grie-
kenland, die de Spartanen wegens hunne ruwe en af-
persende overheersching haatten, door Artaxerxes II