Boekgegevens
Titel: Leerboek der algemeene geschiedenis voor eenigszins gevorderden
Auteur: Kollewijn, A.M.
Uitgave: Amersfoort: A.M. Slothouwer, 1886
5e dr
Opmerking: I: De Oudheid. II: Middeleeuwen en Nieuwe Tijd
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5487
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201029
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der algemeene geschiedenis voor eenigszins gevorderden
Vorige scan Volgende scanScanned page
INHOUD. XI
Bladz.
— De godsdienst, goden, laren en penaten, eere-
dienst, gladiatoren, godsdienstige genootschappen.
— Bouwwerken.
III. De strijd «Ier plebejers voor gelijke 155.
rechten bij gelijke plichten. Volkstribunen,
aedilen. — Coriolanus. — Comitia tributa. — Con-
cilium plebis. — Cincinnatus. — Tienmannen. —
Krijgstribunen met consulaire macht. — Censoren. —
Verovering van Veji. — Inval der Galliërs. —
Manlius. — Wetten van Licinius Stolo. — I'raetoren.
IV. Onderwerping van JUidden- en Be- 1(51.
neden-Italië. Oorlog met de Latijnen. — Oorlog
met de Samnieten. — Pontius. — Oorlog met de
Tarentijnen. — Purrhos. — Curins Dentatus. —
Municipiën.
V. De drie Pnnische oorlogen. Verge- 1(55.
lijking van de macht van Rome en die van Car-
thago. — De ]\Iamertijnen. — Ilanno. — Duïlius. —
Regulus. — Hamilkar Parkas. — Vredesvoorwaar-
den. — Soldatenopstand op Sicilië. — Zuid-Spanje
door de Carthagers veroverd. — Hannibal verovert
Saguntum en valt in Italië. — Fabius Cunctator. —
Slag bij Cannae. — Verovering van Syracuse. —
P. Cornelius Scipio. — Slag by Zama. —■ Vredes-
voorwaarden. — De Romeinen straffen Hannibal's
bondgenooten. — IVIassinissa. — Antiochus Hl van
Syrië. — Cato Censorius. —• Derde Punische oor-
log. — Verovering van Carthago en van Korinthe. —
Toestand der Grieken.
VI. Onlp.arding tier Romeinen. Uitge-173.
strektheid van den Romeinschen staat. — De pro-
vinciën. — Ontstaan der nobilitas. — Toeneming
van den afstand tusschen rijken en armen. — De
gebroeders Gracchus.