Boekgegevens
Titel: Leerboek der algemeene geschiedenis voor eenigszins gevorderden
Auteur: Kollewijn, A.M.
Uitgave: Amersfoort: A.M. Slothouwer, 1886
5e dr
Opmerking: I: De Oudheid. II: Middeleeuwen en Nieuwe Tijd
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5487
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201029
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der algemeene geschiedenis voor eenigszins gevorderden
Vorige scan Volgende scanScanned page
raw
121)
bij Athene aan, zoodat geheel Gi-iekenland al zijne
krachten inspande, om zich zelf in 't verderf te storten.
Daar de Spartanen Attika op de onmenschelijkste
wijze verwoestten, gaf Perïkles aan alle landbouwers
met -^Touwen, kinderen en huisraad eene schuilplaats i
achter de muren van Athene, en rustte hij eene vloot 7
uit, waarmede hij op de kusten van de Peloponnesos
landde en weerwraak nam. Maar nu ontstond er onder (
die dichte bevolking van Athene eene vreeselyke pest,
die, daar niemand zich meer veilig achtte, en geen
hooger beginsel hen weerhield, de bewoners tot de grof-
ste buitensporigheden deed overslaan, en duizenden ten
grave sleepte. Te midden dier ellende bezweek ook
de edele Perikles. Hij stierf, miskend door het volk,
maar met den verheven troost, dat nooit een Athener
door zijn toedoen het rouwkleed had aangetrokken.
Na Perikles kreeg Kleon, bijgenaamd de leerlooier,
en eigenaar eener groote lederfabriek, den meesten
invloed in Athene. Hy behaalde eerst een voordeel op
de Spartanen, maar werd daarna door BrasYdas by
Amphipblis geslagen: beide aanvoerders verloren het
leven (422 v. C.). Nu gelukte het Kleon's tegenstander,
den aristocratischen Nikias, de partij des vredes in
Athene te doen zegevieren en met de Spartanen een
wapenstilstand voor 50 jaren te sluiten, den vrede van
Nikias genoemd. Inmiddels bleef de strijd der demo-
cratische en aristocratische party en in de meeste steden
van Griekenland op de felste wijze woeden. „En in die
partijoorlogen", zegt de geschiedschrijver Thoukudïdes, ;
een tydgenoot, „trof den staat veel en zwaar ongeluk, r
hetgeen steeds gebeurt, en steeds gebeuren zal, zoolang i'
de menschelyke natuur dezelfde blyft. Want in vrede
en in gelukkiger toestanden toonen staten, evenals bi-
zondere personen, edeler gezindheid, daar zij niet door
opgedrongen noodzakelykheid beheerscht worden ; maar