Boekgegevens
Titel: Leerboek der algemeene geschiedenis voor eenigszins gevorderden
Auteur: Kollewijn, A.M.
Uitgave: Amersfoort: A.M. Slothouwer, 1886
5e dr
Opmerking: I: De Oudheid. II: Middeleeuwen en Nieuwe Tijd
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5487
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201029
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der algemeene geschiedenis voor eenigszins gevorderden
Vorige scan Volgende scanScanned page
121)
alle staten van het verbond; dat de meerderheid dier
staten werd uitgesloten van de beraadslaging over alge-
meene belangen, zooals vrede en oorlog, en dat de
rechtsgedingen, die bij de bondgenoten ontstonden, voor
de Atheensche rechtbanken moesten worden behandeld.
Dewijl de meerderheid der Atheenschen burgers daar-
door voortdurend dienst moest doen bij het leger, op
de vloot of bij de rechtbanken, begreep Perikles, dat
het niet onbillijk was de bondskas ten voordeele van
Athene te gebruiken, indien deze staat slechts zijne
verplichtingen jegens de bondgenooten nakwam. Hij
wist daarom te bewerken, dat de bondskas van Delos
naar Athene werd verplaatst, en dat de burgers voor
het bijwonen der volksvergaderingen, het zittingnemen
als gezworenen en het verrichten van krijgsdienst eene
geldelijke vergoeding ontvingen.
Bovendien werd door zyn toedoen menige volkplan-
ting gesticht, waardoor Athene verlost werd van dui-
zenden behoeftigen. De stad liet hy uitbreiden en ver-
sterken, en aan den areiopSgos ontnam hij de geduchte
macht, die deze tot nu toe had bezeten, door hem tot
eene rechtbank voor halsmisdaden terug te brengen.
Bijgestaan door zijn vriend, den uitstekenden beeld-
houwer Pheidias, liet hij Athene door zulk eene menigte
werken van kunst verfraaien, als nergens elders bijeen
te vinden waren. De voornaamste bouwwerken, die hy
stichtte, waren het parthenon met het beeld der godin
Athene, door Pheidias van ivoor en goud vervaardigd,
en staande op de akropolis, welker top men bereikte
door de prachtige propulaia (voorhoven), en ten Z. O.
van de akropolis het odeion, waar op het feest der
panathenaia wedstrijden werden gehouden in den zang
en het cither- en fluitspel. Tusschen de propulaia en
het parthenon stond op een hoog voetstuk het insgelijks
door Pheidias vervaardigde, ongeveer 20 M, hooge