Boekgegevens
Titel: Leerboek der algemeene geschiedenis voor eenigszins gevorderden
Auteur: Kollewijn, A.M.
Uitgave: Amersfoort: A.M. Slothouwer, 1886
5e dr
Opmerking: I: De Oudheid. II: Middeleeuwen en Nieuwe Tijd
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5487
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201029
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der algemeene geschiedenis voor eenigszins gevorderden
Vorige scan Volgende scanScanned page
121)
die van de stad naar de haven Peiraieus liep, stevige
muren te doen bouwen. Maar toen het aan 't licht kwam,
dat de Spartaan Pausanias Griekenland aan de Perzen
wilden verraden, voor welke wandaad hy door zijne
landgenooten met den hongerdood werd gestraft, en
Tliemistokles van medeplichtigheid werd beschuldigd,
vluchtte deze naar Perzië, waar hy door Artaxerxes I
welwillend werd opgenomen, doch weldra stierf.
Aristeides, de invloedrijkste man in Athene geworden
zijnde, wist nu te bewerken, dat de laatste hand werd
gelegd aan de ontwikkeling der democratische staats-
regeling, door het' inti-ekken van alle wetten, die de
verkiesbaarheid eens burgers tot eenig ambt afhankelijk
stelden van diens inkomen. Aldus werden de leden der
vierde klasse beloond voor de zelfopoffering in den
grooten strijd voor het behoud des vaderlands aan den
dag gelegd.
VI. De Hegemonie van Athene.
Ten gevolge van de houding der Spartanen, maar
vooral wegens het verraad van Pausanias, gaven in 477
V. C. de Kleinaziatische Grieken het verlangen te ken-
nen, onder het voorzitterschap van Athene een staten-
verbond te stichten. Aristeides regelde de zaak op den
grondslag van gelijk recht voor allen, en wees, om allen
scliyn van zucht naar heerschappij te vermijden, Delos
aan, als de plaats, waar de bondsvergadering gehouden,
en de bondskas bewaard zou worden. Deze inrichting,
die aan Athene de hegemonie bezorgde, had verderfe-
lijke gevolgen: het voeren en het misbruiken der opper-
heerschappij liggen maar écne schrede van elkander.
Gedurende elf jaren stond Athene werkelijk slechts
aan het hoofd van een vrij statenverbond, welks troe-
pen, onder aanvoering van Kimon, den aristocratisch-