Boekgegevens
Titel: Leerboek der algemeene geschiedenis voor eenigszins gevorderden
Auteur: Kollewijn, A.M.
Uitgave: Amersfoort: A.M. Slothouwer, 1886
5e dr
Opmerking: I: De Oudheid. II: Middeleeuwen en Nieuwe Tijd
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5487
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201029
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der algemeene geschiedenis voor eenigszins gevorderden
Vorige scan Volgende scanScanned page
mmmm
105
waren wel overeengekomen krachtigen tegenstand te
bieden, doch bij vele liet de uitvoering van dat besluit
te wenschen over. Vooral schoten de Spartanen te kort,
ofschoon zij in alle opzichten den voorrang eischten.
Zij wilden Athene verzwakken, hunne eigene krachtén
sparen, en ont^vikkelden bijna nooit hunne gansche
macht tegenover den vijand; daarbij kwam, dat bij
sommigen himner aanvoerders de zucht naar geld groo-
ter was dan de liefde voor het vaderland.
Om Xerxes tegen te houden werd de bergpas der
Thermopttlai door 7000 Grieken bezet. De Spartaansche
koning Leonïdas, die hen aanvoerde, toonde, dat het hem
ten minste ernst was, want toen zijn verzoek, dat het
hoofdleger tot zijn bijstand zou oprukken, vruchteloos
bleef, en hij door verraad overvleugeld was, zag hij
wel in, dat Sparta hem wilde opofferen, om den schijn
naar buiten te redden. Hij schikte zich in zijn lot als
een waar held; zond al zijne troepen behalve de 300
Spartanen, die onder zijn bevel stonden, en 700 Thes-
piërs, die met hem wilden sterven of overwinnen, terug,
om ze voor het vaderland te behouden, en viel strij-
dende met zijne getrouwen. Nu trokken de Spartanen
hun leger naar de Peloponnesos terug, en de inwoners
van Athene, dat nu onhoudbaar was geworden, vlucht-
ten naar het-eiland Salamis.
Met de vloot, die 378 schepen telde, waaronder 200
Atheensche, en die bij kaap Artemision, in 'tN. van
Euboia, reeds had standgehouden tegen de groote over-
macht der vijanden, wilde Themistokles in de enge
wateren van Salamis een hoofdtreffen wagen tegen de
Perzische, en toen zijn voorstel door toedoen der Spar-
tanen, die ook hier het opperbevel geëischt en verkre-
gen hadden, was verworpen, zond hij Xerxes, die in-
tusschen Athene had ingenomen, een vertrouwden bode,
met het bericht, dat de Grieksche vloot, wier hoofden