Boekgegevens
Titel: Leerboek der algemeene geschiedenis voor eenigszins gevorderden
Auteur: Kollewijn, A.M.
Uitgave: Amersfoort: A.M. Slothouwer, 1886
5e dr
Opmerking: I: De Oudheid. II: Middeleeuwen en Nieuwe Tijd
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5487
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201029
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der algemeene geschiedenis voor eenigszins gevorderden
Vorige scan Volgende scanScanned page
104
middel van het osti-akismos opgeofferd aan Themistbkles,
die een helderder inzicht had in den toestand van het
oogenblik en de middelen om nieuwe gevaren af te
wenden. Want al werden de Perzen door een wanho-
pigen opstand der Egyptenaren en den daarop gevolgden
dood van Darius I vooreerst verhinderd een nieuwen
aanval op Griekenland te doen, Tliemistbkles voorzag
wel, dat deze niet zou uitblijven. Daar hy in eene
sterke vloot, het vooi-naamste redmiddel voor Athene
zag, haalde hij met moeite en gesteund door het orakel
van Delphoi het volk over, nieuwe schepen te bouwen
en te bemannen, en de golf van Peiraieus (Pireüs) tot
oorlogshaven in te richten. Om den nieuwen last, die
hierdoor den staat werd opgelegd, te kunnen dragen,
wist Themistokles de burgers te bewegen om hun aandeel
in de rijke inkomsten, die de zilvermijnen van Laurion
opleverden, en die reeds bestemd waren om onder hen
verdeeld te worden, af te staan. Aldus maakte The-
mistökles Athene tot eene geduchte zeemogendheid, en
gaf hij aanleiding tot uitbreiding der democratie, want
dewijl de vierde Idasse, die tot nu toe slechts weinig
ki'ijgsdienst had ven-icht, het grootste gedeelte van de
bemanning der vloot moest uitmaken, steeg zij weldra
in aanzien en invloed.
Tien jaren na den slag bij Marathon (480 v. C.)
kwam Xerxes, de zoon van Darius I, aan het hoofd
van een leger, dat bijna een millioen strijders telde, en
eene vloot van ruim 1300 schepen, naar Griekenland.
Er waren maatregelen genomen om de troepen van
leeftocht te voorzien, leger en vloot te doen samenwer-
ken, en de Grieksche staten door afzonderlijke onder-
handelingen te verdoelen. Bij de Grieken daarentegen
was er weinig eenstemmigheid en geestdrift. De meeste
eilanden en aanzienlijke voUisstammen van het vaste-
land onderwierpenTzich. De overige Grieksche staten