Boekgegevens
Titel: Leerboek der algemeene geschiedenis voor eenigszins gevorderden
Auteur: Kollewijn, A.M.
Uitgave: Amersfoort: A.M. Slothouwer, 1886
5e dr
Opmerking: I: De Oudheid. II: Middeleeuwen en Nieuwe Tijd
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5487
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201029
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der algemeene geschiedenis voor eenigszins gevorderden
Vorige scan Volgende scanScanned page
103
gaven zich bijna zonder tegenstand over, en Eretria
werd tot straf verwoest. Nu scheen Athene verloren,
want de Spartanen, slechts op hunne hegemonie bedacht,
draalden met hulp te verleenen, en de staten van Mid-
den-Grriekenland, met uitzondering van het kleine Plataiai
(Platea), beefden voor een hopeloozen tegenstand terug.
Maar de Atheners ontwikkelden eene buitengewone
veerkracht. Zij brachten 10,000 zwaar gewapenden op
de been, en dezen, versterkt door 1000 Plataiërs, ver-
sloegen bij Maräthon de 100,000 voetknechten en 10,000
ruiters der Perzen. Griekenland was gered. De man,
aan wien men deze schitterende uitkomst te danken
had, was Miltiades, een der tien strategen.^ die in plaats
van den vroegeren polemarch met het krijgsbevel belast
waren. Somtijds hadden zij, zooals hier, beurtelings één
dag het opperbevel; somtijds werden niet allen te gelijk
gezonden, of werd er aan één het opperbevel opge-
dragen.
Nu bracht de vrije staatsregeling der Atheners bij
de andere voordeelen ook nog dit mede, dat de leidmg
der algemeene aangelegenheden aan de bekwaamste
mannen kon worden toevertrouwd, zonder dat er vrees
behoefde te bestaan, dat een overwinnend veldheer de
vrijheid in gevaar zou brengen. Naast Miltiädes, den
vertegenwoordiger van den ouden adel, kwamen Aristei-
des, bijgenaamd de Rechtvaardige, en Themistbkles, de
talentvolste maar minst zedelijk groote van het drietal,
op den voorgrond. Miltiädes echter, tot eene geldboete
veroordeeld, omdat een door hem ondernomen tocht
tegen Paros, waarvoor het volk hem op zijn verzoek
leger, vloot en geld had toevertrouwd zonder zijn plan
te kennen, mislukt was, stierf weldra in de gevangenis,
waarin hij wegens onvermogen om te betalen gezet was,
en nu stonden Aristeides en Themistökles tegenover
elkander. De eei'ste, ongetwijfeld de edelste, werd door