Boekgegevens
Titel: Leerboek der algemeene geschiedenis voor eenigszins gevorderden
Auteur: Kollewijn, A.M.
Uitgave: Amersfoort: A.M. Slothouwer, 1886
5e dr
Opmerking: I: De Oudheid. II: Middeleeuwen en Nieuwe Tijd
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5487
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201029
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der algemeene geschiedenis voor eenigszins gevorderden
Vorige scan Volgende scanScanned page
en zelfs de koloniën toe, en zoo werd Olurapla om de \
vier jaren de vergaderplaats van Grieken idt alle oor- ƒ
den der wereld. Na den afloop der godsdienstplechtig- \
heden begon de wedstrijd: eerst alleen in 't loopen, in \
lateren tijd ook in 't worstelen, het vuistgevecht en het
werpen met de schyf: nog later hield men er bovendien \
wedrennen met een twee- of vierspan, en eindelyk \
kwamen er ook kunstenaars en dichters om hunne wer- f,
ken, en afgezanten om gewichtige staatsaangelegenhe- ]
den bekend te maken. Eene beki-oning by de Oluni-
pische spelen was de hoogste eer, waarin niet alleen
de overwinnaar, maar ook zijn gansche geslacht en
zijne vaderstad deelde. I
IV. Athene.
Volgens de legende vereenigde koning Thëseus do
verschillende Jonische staatjes van Attika met Athene
en voerde hij eene staatsregeling in. De bevolking van
Attika bestond uit: 1. burgers, waarvan een klein ge-
deelte den adel vormde, 2. slaven, die het eigendom
van bizondere personen of van den staat waren, en
3. vreemdeUngen (inetoiken), die wel persoonlijk vi-y,
maar tot het betalen van een hoofdgeld en het ver-
richten van krijgsdienst verplicht waren, zonder grond-
eigendom te mogen bezitten of aandeel te hebben in
het staatsbestuur. Zy waren verplicht zich een burger
tot patroon te kiezen, zonder wien zij geene aanklacht
bij eene Atheensche rechtbank konden doen. Vreemde-
lingen, die geen patroon hadden of het hoofdgeld niet
betaalden, konden door den staat als slaven wor-
den verkocht. Nadat koning Kodros zich in een
stryd tegen de Doriërs voor zyn vaderland had opge-
offerd, regeei'de een Archont, wiens waardigheid ruim
twee eeuwen in 't geslacht van Kodros bleef. Toen