Boekgegevens
Titel: Leerboek der algemeene geschiedenis voor eenigszins gevorderden
Auteur: Kollewijn, A.M.
Uitgave: Amersfoort: A.M. Slothouwer, 1886
5e dr
Opmerking: I: De Oudheid. II: Middeleeuwen en Nieuwe Tijd
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5487
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201029
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der algemeene geschiedenis voor eenigszins gevorderden
Vorige scan Volgende scanScanned page
93
Baar de Spartanen de Imn vijandige Arkadiërs en
Argivers tot naburen hadden en verreweg minder in
aantal waren dan de onderdrukte Peroiken en de mis-
handelde Heloten, moesten zij zich steeds tot den strijd
gereed houden. Die onnatuurlijke verhouding leidde
ertoe, dat de opvoeding hunner kinderen alleen strekte
om ze gehard en sluw te maken, en hunne levenswijze
ruw en soldaatsch, en dus belemmerend voor het huise-
lijk leven en de beschaving van geest en gemoed was.
Aan de onafhankelijkheid van den staat moest ieder
zijn bizonder belang ten offer brengen. Men leefde te
Sparta, als in de legerplaats. De mannen aten er ge-
zamenlijk in openbare gebouwen, pelotonsgewijze afge-
deeld, in dischgenootschappen van 15 personen, even-
zoo als zij in het leger geschaard waren. Zwarte bloed-
soep en een beker wijn waren de hoofdbestanddeelen
lumner eenvoudige maaltijden. De woningen der Spar-
tanen Avaren klein, lomp en zonder gemakken. In de
eerste eeuwen waren krijgsoefeningen en jacht de dage-
lijksche bezigheden. De gevolgen dezer militaire inrich-
ting bleven niet uit. De Messeniërs, ofschoon van Dorische
afkomst, moesten het misgelden. Na tAvee langdurige
en hardnekkige oorlogen, die in 710 en G30 v. C.
eindigden, werden zij ten onder, en in den toestand
van Heloten gebracht: eenigen, wien het gelukt AA'as te
ontvluchten, stichtten Messina op Sicilië.
Gedurende die oorlogen trachtten de koningen van
de omstandigheden gebruik te maken, om hunne macht
weder uit te breiden. Niet alleen steimden zij op de
in den krijg behaalde voordeelen, maar deAvijl de
Perioiken zich meer en meer begonnen toe te leggen
op handel en nijverheid, en dus meer behoefte kregen
aan A'rijheid, bestond de kans, dat zy zich tegen den
overheerschenden adel bij de koningen aansloten. De
adel Avist echter het gevaar af te wenden. DeAvijl de