Boekgegevens
Titel: Leerboek der algemeene geschiedenis voor eenigszins gevorderden
Auteur: Kollewijn, A.M.
Uitgave: Amersfoort: A.M. Slothouwer, 1886
5e dr
Opmerking: I: De Oudheid. II: Middeleeuwen en Nieuwe Tijd
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5487
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201029
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der algemeene geschiedenis voor eenigszins gevorderden
Vorige scan Volgende scanScanned page
92
onderwoi-pen, en tot staatslijfeigenen gemaakt waren:
zij moesten de Spartanen als huisslaven dienen en
tevens het land bebouwen, waarvan hun een gedeelte
werd gelaten om in eigen onderhoud te voorzien. Zij
konden niet gelijk slaven verkocht worden. In den
oorlog deden zij als lichtgewapenden, later ook op de
vloot dienst. De volken, die de Spartanen sedert onder-
wierpen, werden óf tot den toestand van Perioiken, óf
tot dien van Heloten gebracht. Ieder geslacht der Spar-
tanen en der Perioiken bezat een gedeelte der staats-
landerijen, dat niet verkocht, weggeschonken of ver-
deeld mocht worden. Stierf een geslacht uit, dan
verviel zijn aandeel weder aan den staat.
Eeeds vi-oeg waren er bij de Spartanen twee konink-
lijke geslachten, die gewoonlijk in tweedracht leefden,
zoodat de macht van den adel allengs toenam. Onder
deze omstandigheden ontstond er sedert 800 v. C.
eene staatsregeling, bekend onder den naam van
„wetten van Lukourgos (Lycurgus)," omtrent wiens
persoon wij geene geloofwaardige berichten bezitten.
De Spartanen werden afgedeeld in drie klassen (phulai)
en iedere klasse in tien ohen. Acht en twintig dezer
oben kozen elk een hoofd (geront), minstens 60 jaren
oud, en deze geronten vormden de Gerousia of Raad
der Ouden: de beide overige oben hadden ieder tot
hoofd een der koningen, die in dien Raad beurtelings
het voorzitterschap bekleedden, en ieder twee stemmen
uitbrachten. Alle gewichtige aangelegenheden, in 't
bizonder de beslissing over vrede en oorlog, moesten
in de maandelijksche vergaderingen, waaraan alle
Spartanen boven de dertig jaren deelnamen, worden
gebracht. In die vergaderingen mochten slechts de
koningen en de geronten het woord voeren, maar de
besluiten werden genomen met meerderheid van stem-
men van alle aanwezigen.