Boekgegevens
Titel: Leerboek der algemeene geschiedenis voor eenigszins gevorderden
Auteur: Kollewijn, A.M.
Uitgave: Amersfoort: A.M. Slothouwer, 1886
5e dr
Opmerking: I: De Oudheid. II: Middeleeuwen en Nieuwe Tijd
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5487
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201029
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der algemeene geschiedenis voor eenigszins gevorderden
Vorige scan Volgende scanScanned page
91
sehen de verschillende Grieksche staten te handhaven
en deden een statenverbond {amphiktionia) ontstaan,
waarvan hun tempel het middelpunt was. Van de 9de
tot het einde der 6de eeuw oefenden z\j zulk een in-
vloed uit, dat geene verandering in eene staatsregeling,
geen nieuwe eeredienst, geene gemeenschappelijke spe-
len ingevoerd, en geene koloniën gesticht werden, zon-
der dat de raad van het orakel te Delphoi was inge-
roepen. Geen staat mocht den god raadplegen met
vijandige bedoelingen tegen een anderen Griekschen
staat. De veinzaard vond by Apollon geen licht, de
misdadiger geene hulp; maar de zwakke bescherming
en de berouwhebbende genade.
De twee staten, die den meesten invloed op al de
Grieken hebben uitgeoefend, Sparta en Athene, ver-
dienen bizondere vermelding.
III. Sparta.
Tijdens de volksverhuizing was er een Dorische stam
in Lakonïke gekomen, en had daar een staat gesticht,
Sparta of Lakedaimon (Lacedêmon) geheeten. Reeds
van den beginne af was het volk in drie standen ver-
deeld: 1. de Dorische veroveraars, die den adel uit-
maakten, in de opene stad Sparta woonden, en meer
bepaald Spartanen werden genoemd ; 2. de Perioiken
of omwoners, een gedeelte der oude bevolking, dat
volstrekt geen aandeel had in 't staatsbestuur en als
lichtgewapenden en hoplïten (zwaargewapenden) tot
krijgsdienst verplicht was. De Perioiken hielden zich
bezig met landbouw, met handel en met allerlei hand-
werken, waarop de Spartanen laag neerzagen; de
Lakonische drinkbekers, wagens, wapens, schoenen,
mantels en metaalwerken waren in t buitenland gezocht.
Eindelijk 3. de Heloten, die na een hardnelddgen strijd