Boekgegevens
Titel: Leerboek der algemeene geschiedenis voor eenigszins gevorderden
Auteur: Kollewijn, A.M.
Uitgave: Amersfoort: A.M. Slothouwer, 1886
5e dr
Opmerking: I: De Oudheid. II: Middeleeuwen en Nieuwe Tijd
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5487
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201029
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der algemeene geschiedenis voor eenigszins gevorderden
Vorige scan Volgende scanScanned page
90
te zijn, men moest ook iets clegelyks kunnen leveren.
„Wat helpt het," zeide Phokulïdes van Milête (600 v. C.),
„tot een adellijk geslacht te behooren, wanneer men de
gave mist, goed te kunnen spreken en wyzen raad te
geven?" Intusschen deed de adel niet gaarne afstand
van zijne door geboorte verworven rechten, en gevoelde
het volk meer en meer den druk, waaronder het ver-
keerde. Van dezen toestand maakten in de zevende en
zesde eeuw v. C. soms menschen van veel geestkracht
gebruik, om het volk aan hun persoon te binden, en
zich tot alleenheerschers (tirannen) op te werpen. Hoe-
wel sommigen dier tirannen degelijke regeerders waren,
begrepen de Grieken toch, dat hun welzijn op den
duur veiliger was onder het schild der vrijheid, en
ontstond er een algemeene afkeer tegen zulke over-
heerschers. Solon (600 v. C.) voegde dan ook den Athe-
ners de volgende woorden toe: „Wanneer gij onder
uwe eigene staatsinstellingen hebt geleden, zoo wijt dit
niet aan de goden. Gij zeiven draagt er de schuld van,
omdat gij door uwe oneenigheid aan zulke mannen de
gelegenheid hebt gegeven, zich van de heerschappij
meester te maken; daardoor hebt gij u eene ellendige
slavernij op den hals gehaald." Men kwam nu langza-
merhand tot eene timocratie of heerschappij der rijksten,
waardoor het verschil tusschen adel en volk verviel.
In verscheidene staten werd later de timocratie door de
democratie of volksregeering vervangen.
Toen de Doriërs tijdens de volksverhuizing van Thes-
salië naar de Peloponnesos waren getrokken, kwam,
vooral door him toedoen, de tempel van Delphoi, waar
Apollon den heiligen wil van Zeus openbaarde, tot hoog
aanzien. De priesters van Delphoi wisten zich op de
hoogte te houden van de beschaving en van al het
merkwaardige, dat in naburige rijken voorviel, en gaven
in den regel wijzen raad. Zij zochten den vrede tus-