Boekgegevens
Titel: Leerboek der algemeene geschiedenis voor eenigszins gevorderden
Auteur: Kollewijn, A.M.
Uitgave: Amersfoort: A.M. Slothouwer, 1886
5e dr
Opmerking: I: De Oudheid. II: Middeleeuwen en Nieuwe Tijd
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5487
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201029
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der algemeene geschiedenis voor eenigszins gevorderden
Vorige scan Volgende scanScanned page
88
curhis), tevens god van den koophandel. Bizonder waren
met Zeus verbonden: Athene (Minerva), de godin der
wijsheid en Äpollon, de god der fraaie kunsten. De
voornaamste der overige Olumpische goden en godinnen
waren Here (Juno), de gemalin van Zeus en de godin
van 'thuwelijk; Ares (Mars), de krijgsgod; Hephaistos
(Vulcanus), de god van 't vuur; Arfeniis (Diana), de
godin der kuischheld en der jacht, en Aphrodlfë (Venus),
de godin der schoonheid (de Phenicische Astarte). Po-
seidon (Neptunus) was de god der zee. J^izondere volks-
goden uit dien tijd en geene zitting hebbende in den
raad der goden waren Dionüsos (Bacchus), de god van
den wijn en van de jaargetijden, wien iu den Avinter
feesten waren gewijd; Demeter (Ceres), de godin van
het graan en Hestia (Vesta), de godin van den huise-
lijken haard.
Volgens de toenmalige meening kwamen de schim-
men der afgestorvenen In de onderAvereld, die onder de
heerschappij stond van den god Hades (Pluto) en diens
gemalin Persephone (Proserpina). Aan eene vergelding
na dit leven werd nog niet gedacht.
Staat en godsdienst Avaren bij de Grieken ten nauwste
verbonden. Bij alle staatkundige handelingen, zooals
het houden eener volksvergadering, het sluiten van een
verdrag, enz. werden met de meeste nauAvgezetheid
godsdienstplechtigheden (offers) veri-icht. DilcAvijls zocht
men door zieners en Avaarzeggers den avII der goden
uit den donder, den bliksem, den regenboog, de val-
lende sterren, toevallige geluiden en woorden en vooral
uit de vlucht der vogels te leeren kennen. Een priester-
stand, die de uitsluitende kennis van den godsdienst
bezat en als middelaar tusschen de goden en menschen
optrad, bestond bij de Grieken niet. Ieder kon naar
eigen goedvinden offeren of andere godsdienstige plech-
tigheden verrichten. Zoo werd b. v. b\j maaltyden, al-