Boekgegevens
Titel: Eenvoudig verhaal van de bekeering en het zalig afsterven van Lena Paulina Lampers, overleden 8 julij 1880 ...
Auteur: Kleinendorst, K.
Uitgave: 's Gravenhage: J. van Golverdinge & Zoon, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5451
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201022
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: protestantisme
Trefwoord: Bekering
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eenvoudig verhaal van de bekeering en het zalig afsterven van Lena Paulina Lampers, overleden 8 julij 1880 ...
Vorige scan Volgende scanScanned page
Lena Paulina Lampers, dochtertje van J. Lam-
pers en A. 0. Bosselaar, waaraan de Heere de
wonderen Zijner genade tot eene gedachtenis heeft
gemaakt, is geboren in het jaar 1867, in het Buurtschap
Klingelbeek, bij Arnhem, en gestorven in 1880, zoo-
dat zij den ouderdom van ruim 13 jaren heeft bereikt.
Bij hare geboorte scheen het, dat zij het levens-
licht niet zou aanschouwen en de ouders vreesden,
dat het met haar zoude gaan als met drie andere
kinderen, die dood geboren werden. Zij mog-
ten haar echter boven alle verwachting als een
levend kind ontvangen. Al vroeg openbaarde zij
onder het opgroeijen wat er van des menschen hart
wordt gezegd: »dat het boos is van der jeugd af
aan". Vier jaren oud zijnde, openbaarde zij de
dwaasheid, die in het harte van de jeugd gebonden
is al zoodanig, dat de ouders bedroefd tot elkander
zeiden : als dat zoo moet toenemen met Leentje, dan
kan ons kind in plaats van tot oudervreügd, ons wel
eens tot oudersmart worden.
Eerst op de bewaarschool en later op de bijzondere