Boekgegevens
Titel: Eenvoudig verhaal van de bekeering en het zalig afsterven van Lena Paulina Lampers, overleden 8 julij 1880 ...
Auteur: Kleinendorst, K.
Uitgave: 's Gravenhage: J. van Golverdinge & Zoon, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5451
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201022
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: protestantisme
Trefwoord: Bekering
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eenvoudig verhaal van de bekeering en het zalig afsterven van Lena Paulina Lampers, overleden 8 julij 1880 ...
Vorige scan Volgende scanScanned page
de Heilige Geest de roepstem door het Woord tot
een kracht Gods maakt, waardoor ze van den staat
der natuur tot den staat der genade, van den staat
des doods tot den staat des levens worden over-
gebragt.
Waarde lezers en lezeressen! dat gij bij het doorlezen
van deze bladen de noodzakelijkheid ook eens moogt
leeren zien van die vrije en zegevierende werking
des Heiligen Geestes tot waarachtige vernieuwing
des harten, want „zoo iemand niet geboren wordt
uit water en Geest, hij kan in het koningrijk Gods
niet ingaan". Zonder die genadewerking des Geestes
kan ook nooit, die beminlijke Christus regt gepast
en dierbaar zijn om steeds van Hem te belijden:
„AI wat aan Jezus is, is gansch begeerlijk."
De Heere gebiede Zijnen zegen over dit boekske.
Hij make het in de hand des Geestes mede dienst-
baar dat de Naam van Hem, Wien een Naam is
gegeven, boven allen naam, van kind tot kind worde
voortgeplant en dat er nog velen in Hem gezegend
worden !
K. KLEINENDORST.
Arnhem, Oct. 1880.