Boekgegevens
Titel: Eenvoudig verhaal van de bekeering en het zalig afsterven van Lena Paulina Lampers, overleden 8 julij 1880 ...
Auteur: Kleinendorst, K.
Uitgave: 's Gravenhage: J. van Golverdinge & Zoon, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5451
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201022
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: protestantisme
Trefwoord: Bekering
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eenvoudig verhaal van de bekeering en het zalig afsterven van Lena Paulina Lampers, overleden 8 julij 1880 ...
Vorige scan Volgende scanScanned page
V- , >

VOORWOORD.
Aan het yriendehjk verzoek van de ouders wil ik
i^aarne voldoen om een woord aan het hoofd van dit
boekske te plaatsen; terwijl ik er getuige van ben
geweest, hoe de Heere de wonderen Zijner genade,
in het dertienjarig dochtertje tot eene gedachtenis
heeft gemaakt.
Hetgeen de Schrift leert, wordt door de ervaring
ten allen tijde bevestigd, dat de menschen van nature
zich niet van elkander onderscheiden. „God heeft
uit den hemel nedergezien op de menschenkinderen,
om te zien, of iemand verstandig ware die God zocht.
Allen zijn zij afgeweken, te zamen zijn zij onniit
geworden; er is niemand, die goed doet, er is ook
niet tot één toe."
Het zalig worden hangt dus niet af van het willen
of niet-willen der menschen. „Het is niet desgenen
die wil, noch desgenen die loopt, maar des ontfer-
menden Gods.'' En zij aan wien de Heere Zijne ont-
ferming bewijst, worden dan ook krachtdadig en
(^wederstandehjk geroepen tot de zaUgheid; zoodat