Boekgegevens
Titel: Eenvoudig verhaal van de bekeering en het zalig afsterven van Lena Paulina Lampers, overleden 8 julij 1880 ...
Auteur: Kleinendorst, K.
Uitgave: 's Gravenhage: J. van Golverdinge & Zoon, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5451
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201022
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: protestantisme
Trefwoord: Bekering
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eenvoudig verhaal van de bekeering en het zalig afsterven van Lena Paulina Lampers, overleden 8 julij 1880 ...
Vorige scan Volgende scanScanned page
44
Ik prijs den Heer met blijde galmen,
O, mijn ziel! ge hebt zoo veel stof;
Ik zal zoo lang ik leef mijn psalmen,
Vrolijk zingen tot zijn lof;
Ik zal zoo lang ik 't licht geniet,
Hem verhoogen in mijn lied.
Toen ik enkele dagen in dien zaligen vrede en
blijdschap heb mogen deelen, waarover ik den Heere
roemde en prees, kwam mij de vijand verschrikkelijk
aanvallen en kwellen, dat ik niet kan schrijven.
Drie uren achtereen duurde die strijd; maar de Heere
heeft er mij wederom genadiglijk uit gered, zoodat
hij moest wijken. Bij die gelegenheid kwam juist
de leeraar en vraagde mij toen ik wederom gered
was : Hoe gaat het, kind ? Goed, dominé, ant-
woordde ik. Hij vraagde mij verder of ik nu geen
byzondere liefde gevoelde tot den Heere Jezus, die
toch de Zaligmaker is; wel, riep ik uit, als die mij
niet gered had, dan ware ik gewis verloren gegaan.
O! ik heb Hem zoo lief.
Kort daarna kwam ik wederom in een zwaren
strijd, zoodat ik bevreesd werd dat zij mijne handen
nog zouden moeten binden. De Heere echter redde
mij gestadig op mijn roepen.
Hij wilde zich ontfermen.
Als Hij mij hoorde kermen.