Boekgegevens
Titel: Eenvoudig verhaal van de bekeering en het zalig afsterven van Lena Paulina Lampers, overleden 8 julij 1880 ...
Auteur: Kleinendorst, K.
Uitgave: 's Gravenhage: J. van Golverdinge & Zoon, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5451
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201022
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: protestantisme
Trefwoord: Bekering
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eenvoudig verhaal van de bekeering en het zalig afsterven van Lena Paulina Lampers, overleden 8 julij 1880 ...
Vorige scan Volgende scanScanned page
43
in de grootste angsten te hebben doorgebragt, waarin
mijne zonden en dwaasheden mij voorkwamen, kwam
ik tot roepen uit de benaauwdheid tot God. Ik wist
niet anders te roepen dan: och Heere! vergeef, ver-
geef toch mijne zonden. Op dat roepen kwam er
eenige verademing en de vijand, die mij zoo kwelde
en bespotte, week ook wat van mij.
Op den 2 Mei 1880 behaagde het den Heere mij
te redden; ik kwam als uit een storm van angst
in een haven van rust, de grootste benaauwdheid
verwisseld met eenen onuitsprekelijke vrede en blijd-
schap, zoodat mijn hart en mond met Gods lof vervuld
werd. Ik dankte God dat Hij mij genade had be-
wezen in Jezus Christus en mij al mijne zonden
vergeven had. Het eerste versje, dat ik, toen ik
gered werd, zong, was Ps. 25: 6.
Toen de Heere mjjne ziel zoo verblijdde, kwamen
er des avonds menschen en ik mogt hen mededee-
len wat de Heere aan mij gedaan had. Tot diep in
den nacht hebben wij den Heere Psalmen gezongen.
Des morgens was er geween, maar des avonds ge-
juich over het wonder dat God gedaan had. Toen
ik des morgens vroeg ontwaakte, ontwaakte ik weer
met zulk een vrede en blijdschap, dat ik in den
vroegen morgen des Heeren lof moest uitzingen over
dat Goddelijke en zalige lot dat mijn deel was gewor-
den. Ik zong: