Boekgegevens
Titel: Eenvoudig verhaal van de bekeering en het zalig afsterven van Lena Paulina Lampers, overleden 8 julij 1880 ...
Auteur: Kleinendorst, K.
Uitgave: 's Gravenhage: J. van Golverdinge & Zoon, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5451
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201022
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: protestantisme
Trefwoord: Bekering
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eenvoudig verhaal van de bekeering en het zalig afsterven van Lena Paulina Lampers, overleden 8 julij 1880 ...
Vorige scan Volgende scanScanned page
42
en verdrietig. Ik moest eindelijk in huis blijven zitten,
doch dit was mij zoo pijnigend dat ik niet kon, zoo
als ik wilde, dat ik het niet durf zeggen.
Yader en moeder, die zoo goed voor mij waren,
wisten niet wat ze mij doen moesten om mij toch
maar te veraangenamen. Vader maakte voor mij eens
een tentje om een oogenblik op den dag in te gaan
zitten en ik verlangde zoo dat het klaar zou zijn,
dat ik het niet kan uitdrukken en toen het klaar was
kon ik er van zwakte niet in zitten. Toen klom de
boosheid zoo hoog, dat ik tegen God zeide: dat Hij
daarvan de schuld was.
Kort daarna kwam er wel eens bij mjj op, dat ik
toch den Heere eens moest bidden om bekeerd te
worden; maar dit schijnt eene vliegende gedachte te
zijn geweest. Op een middag echter werd de onge-
steldheid zoo erg, dat zjj mij naar bed moesten dragen,
en daar leggende, werd ik zoo benaauwd en beangst,
dat ik niet wist waar ik het zoeken zou. Twee dagen
en twee nachten heb ik met de grootste angsten
doorgebragt. Geen woord kon ik bidden, maar mij
kwam voor, hoe ik mijne dagen had doorgebragt en
de zonden, die ik gedaan had. Ik zag hoe ik de wereld
gediend en de wereld lief had, en hoe ik God en Zijn
volk had gehaat. O! de zonden die ik begaan had tegen
den Heere, tegen mijn ouders, tegen Zijn volk en den
leeraar, waren zooveel. Na twee dagen en twee nachten