Boekgegevens
Titel: Eenvoudig verhaal van de bekeering en het zalig afsterven van Lena Paulina Lampers, overleden 8 julij 1880 ...
Auteur: Kleinendorst, K.
Uitgave: 's Gravenhage: J. van Golverdinge & Zoon, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5451
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201022
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: protestantisme
Trefwoord: Bekering
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eenvoudig verhaal van de bekeering en het zalig afsterven van Lena Paulina Lampers, overleden 8 julij 1880 ...
Vorige scan Volgende scanScanned page
41
gehoor gaf en maar voortdartelde in de zonde. In die
zondedagen was ik altijd gezond. Ging ik naar de
school en werden er Psalmen gezongen, dan werd
mijn spot- en lachlust openbaar. Menigmaal werd de
meester kwaad op mij en met groote letters werd ik
opgeschreven voor straf, had de meester zich echter
omgekeerd, dan lachte ik hem uit. Moest ik in de
school blijven voor straf, dan zocht ik hem te ont-
snappen en al werd ik dan bedreigd met dubbele
straf, dat verschilde mij niet. Ik durf niet meer te
schrijven welk een zondig kind ik was. Toen ik elf
jaar oud was, moest ik de school verlaten door on-
gesteldheid en ik had nog niet veel geleerd.
Ik ben ook nog op de naaischool geweest, maar
dat moest ik ook opgeven door ongesteldheid, ik
werd gaandeweg zwakker, zoo dat ik van de medi-
cijnen, die ik dagelijks moest gebruiken, begon te
walgen. Ik werd in die ongesteldheid zoo verdrietig
en vijandig tegen God, dat ik zeide in mijn blind-
heid: „waarom Hij mij niet herstellen wilde, ik had
Hem toch geen kwaad gedaan." Wanneer ze mij
vraagden in mijn ziekelijken toestand of ik niet bekeerd
moest worden, dan werd ik boos en ik keerde ze
den rug toe. Het was even of de Satan met mij
speelde. Ik had in niets anders lust en vermaak dan
in het spelen en dartelen, en toen ik dat niet meer
kon doen, van wege mijne zwakheid, was ik boos