Boekgegevens
Titel: Eenvoudig verhaal van de bekeering en het zalig afsterven van Lena Paulina Lampers, overleden 8 julij 1880 ...
Auteur: Kleinendorst, K.
Uitgave: 's Gravenhage: J. van Golverdinge & Zoon, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5451
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201022
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: protestantisme
Trefwoord: Bekering
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eenvoudig verhaal van de bekeering en het zalig afsterven van Lena Paulina Lampers, overleden 8 julij 1880 ...
Vorige scan Volgende scanScanned page
39
nog bij. De zwakheid belette haar echter dat zij niet
verder kon medezingen.
Tegen den avond riep zij haar eenigen broeder
nog wederom bij zich en staarde hem met, o! zulk
een bedrukt gelaat aan. Tot driemalen toe riep
zij: Jacob ! maar zij kon niet verder; het was ech-
ter genoeg te zien wat zjj hem nog zeggen wilde.
Dien zelfden avond kwam haar vader nog bjj haar
met een verkwikkingje; maar met een verstaanbare
stem zeide zjj, tot ontroering voor den vader en
anderen: „Tk moet hier niets meer hebben."
Den daaropvolgenden nacht heeft zij nog tot drie-
maal toe vader! geroepen, zonder echter te weten
wat hare begeerte was. Des morgens den 8sten Juljj
is zij zacht in den Heere ontslapen.
Zalig zijn zij, die geroepen zijn tot het avondmaal
van de bruiloft des Lams, daar zijn zij voor den
troon van God, en dienen Hem dag en nacht in
Zijnen tempel, en die op den troon zit, zal hen
overschaduwen !