Boekgegevens
Titel: Eenvoudig verhaal van de bekeering en het zalig afsterven van Lena Paulina Lampers, overleden 8 julij 1880 ...
Auteur: Kleinendorst, K.
Uitgave: 's Gravenhage: J. van Golverdinge & Zoon, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5451
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201022
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: protestantisme
Trefwoord: Bekering
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eenvoudig verhaal van de bekeering en het zalig afsterven van Lena Paulina Lampers, overleden 8 julij 1880 ...
Vorige scan Volgende scanScanned page
37
kranke, die niet bekeerd zijn, klagen die ook over
hunne zonden en de hardigheid van hun hart ? Dat
weet ik niet, zeide het dochtertje; maar ik ben nog
niet bekeerd. Ik geloof het toch wel, sprak de
kranke tot de negenjarige, dat er aan u wat gebeurd
is. Ik heb, zoo sprak het dochtertje, wel eens ge-
zien, dat ik gedurig zondigde en Gods wet overtrad
en dat ik om den Heere Jezus schreide; maar mijn
harte is nu niet zoo gevoelig meer. Hierop ging
Leentje verder mededeelen, hoe de Heere haar had
vrijgemaakt, maar hoe zij toch veelmalen door den
vijand nog gekweld werd. O! zegt de negenjarige,
mij is ook menigmaal voorgekomen, als ik om den
Heere Jezus zoo zuchtte, dat ik alles maar van
Jezus wilde hebben. Leentje deelde verder mede,
hoe gaarne zij haar broeder bekeerd zou zien. O !
zegt de andere, dat zou ik ook zoo gaarne van mijn
zusters zien. Toen het gesprek geëindigd was, de
eene sprekende over de vrijmaking en het hemelleven
en de andere over hare zonde en ellende , hebben
zij elkander omhelsd, gekust en gegroet met eene
hartelijkheid, die buitengewoon was , zoodat zij die
achter de gordijn lagen, zich niet konden bedwin-
gen over hetgeen zij uit die kindermonden gehoord
hadden, een gesprek dat bijna een uur geduurd
heeft.
Hare kwaal nam hand over hand toe, zoodat zij